Vorige week woedde een hevige brand bij aardappelproducent Clarebout Potatoes in Nieuwkerke, Heuvelland. De helft van de vestiging ging hierdoor in vlammen op. "Deze ramp heeft niet enkel gevolgen op menselijk vlak maar ook de economische schade voor Heuvelland en de ruimere regio is niet te overzien", vindt Frederik Serruys van Unizo. Unizo vraagt dan ook met aandrang aan de bevoegde overheden om een snelle doorstart van de activiteiten bij Clarebout Pota...

Vorige week woedde een hevige brand bij aardappelproducent Clarebout Potatoes in Nieuwkerke, Heuvelland. De helft van de vestiging ging hierdoor in vlammen op. "Deze ramp heeft niet enkel gevolgen op menselijk vlak maar ook de economische schade voor Heuvelland en de ruimere regio is niet te overzien", vindt Frederik Serruys van Unizo. Unizo vraagt dan ook met aandrang aan de bevoegde overheden om een snelle doorstart van de activiteiten bij Clarebout Potatoes mogelijk te maken.Ook onrechtstreeks werkgeverIn de vestiging in Heuvelland werken ongeveer 90 bedienden en 180 arbeiders. De bedienden zijn ondertussen terug aan de slag, maar de arbeiders zijn ofwel technisch werkloos ofwel overgeplaatst naar de vestiging in Komen-Waasten. Dit laat zich sterk voelen in de lokale handel, weet Unizo. "De vele werknemers vormen immers een belangrijk cliënteel voor de plaatselijke handelaar. Maar het bedrijf is ook van primordiaal belang om werk in eigen streek te garanderen. Niet enkel rechtstreeks maar ook onrechtstreeks. Denken we maar aan de aardappeltelers, de industriële toeleveranciers en de vrije beroepen", aldus Serruys, directeur Unizo West-Vlaanderen. "Voor een snelle doorstart heeft de aardappelproducent de noodzakelijke vergunningen nodig. Voor de heropbouw is een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk. Er bestaat bovendien een wettelijk vastgelegde koppeling tussen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De ene blijft geschorst zolang de andere niet definitief is toegekend. Op de dag dat de ene vergunning definitief geweigerd wordt, vervalt ook de andere.""Buurtprotest is spijtig"Unizo vindt het spijtig dat sommige buurtbewoners de brand 'gebruiken' voor nieuwe protest tegen de aardappelproducent. "Men moet zich goed bewust zijn van de mogelijk verregaande gevolgen van dit protest. Clarebout Potatoes doet er immers alles aan om de veiligheid te garanderen en de mobiliteitsproblemen te beperken. Ook in de toekomst zal dit ongetwijfeld het geval zijn."Voorzitter Unizo Heuvelland-Mesen Erwin Van der Kelen tot slot: "Clarebout Potatoes is daarnaast van groot belang voor de lokale gemeenschap. De firma staat immers steeds te springen om het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Ook om deze reden verdient de aardappelproducent onze steun."(FJA)