Een jaar na de start van de nieuwe bestuursperiode werden in (zo goed als) alle steden en gemeenten de meerjarenplannen goedgekeurd. "Dat is traditioneel ook het moment om de lokale belastingen te herzien, ook die voor onze ondernemers", duidt Wouter Blomme, directeur van Unizo West-Vlaanderen. "Wij ijveren er echter voor om die jaarlijks te evalueren en indien opportuun ook af te schaffen. We viseren in de eerste plaats alle economisch onproductieve ondernemersbelastingen, de zogenaamde 'pestbelastingen'. Die remmen de groei van ondernemingen af, brengen voor de gemeente vaak relatief weinig op en bezorgen de ondernemers een immense administratieve rompslomp als bijkomende last bovenop de kostprijs. Lokale overheden moeten zich efficiënt organiseren. Eén keer per jaar met de luizenkam door de reglementering gaan en alle taksen evalueren, zou daar zeker deels aan tegemoetkomen."
...

Een jaar na de start van de nieuwe bestuursperiode werden in (zo goed als) alle steden en gemeenten de meerjarenplannen goedgekeurd. "Dat is traditioneel ook het moment om de lokale belastingen te herzien, ook die voor onze ondernemers", duidt Wouter Blomme, directeur van Unizo West-Vlaanderen. "Wij ijveren er echter voor om die jaarlijks te evalueren en indien opportuun ook af te schaffen. We viseren in de eerste plaats alle economisch onproductieve ondernemersbelastingen, de zogenaamde 'pestbelastingen'. Die remmen de groei van ondernemingen af, brengen voor de gemeente vaak relatief weinig op en bezorgen de ondernemers een immense administratieve rompslomp als bijkomende last bovenop de kostprijs. Lokale overheden moeten zich efficiënt organiseren. Eén keer per jaar met de luizenkam door de reglementering gaan en alle taksen evalueren, zou daar zeker deels aan tegemoetkomen."Lokale belastingen zijn er in West-Vlaanderen meer dan voldoende, zegt Wouter. "Van tien in Ardooie tot liefst 35 in Bredene. "Die moeten uiteraard niet allemaal de prullenbak in, dat kan ook niet en veel belastingen zijn ook nuttig. Wat wij op de korrel nemen, zijn de vele andere lokale taksen die stuk voor stuk op de schouders van de ondernemers terechtkomen. Ook hier zien we enorme variaties: van slechts één specifieke ondernemersbelasting in Lo-Reninge, Alveringem en Zonnebeke tot uitschieters van wel twaalf verschillende ondernemersbelastingen in Brugge en zelfs vijftien in Menen."Lokale overheden kunnen erg creatief zijn wanneer het over inkomsten gaat. "Sommige belastingen doorstaan de tand des tijds, maar zijn al decennia hun relevantie of doelstelling kwijt. Wat nog overblijft, is innen om te innen. Het zijn geen instrumenten meer om een doordacht beleid te voeren. Dan moet je die ook durven afschaffen."In vijf gemeenten gold nog altijd een bijkomende belasting op het plaatsen van verkoopautomaten op openbaar domein. "Denk maar aan brood- of aardappelautomaten. Gistel, Koksijde en Pittem hebben die ondertussen geschrapt, maar in Bredene en Menen wordt die gewoon behouden. De opbrengst daarvan schommelde telkens tussen de 125 en 450 euro, maar de enorme papierwinkel zowel voor ondernemer als gemeentebestuur woog daar helemaal niet tegen op."In één op de drie West-Vlaamse gemeenten geldt voor de horecasector een terrasbelasting. "Harelbeke heeft als enige in West-Vlaanderen zelfs nog een taks op het openblijven na het sluitingsuur. "De horeca is erg arbeidsintensief. Alle extra lasten op deze sector, die een grote maatschappelijke bijdrage levert aan ons sociaal leven en aan het toeristisch imago van de regio, komen bijzonder hard aan. Dat kan dus beter."Nog zo'n voorbeeld is de taks op ongeadresseerd reclamedrukwerk. "De voorbije maanden hebben veel lokale overheden die in het leven geroepen of verhoogd", klinkt het. "Veertig West-Vlaamse steden en gemeenten heffen deze belasting en vooral Brugge springt in het oog: de stad mikt met deze belasting op ruim 2 miljoen euro bijkomende inkomsten per jaar. De officiële reden achter deze belasting is ecologisch. Overheden willen op die manier de papierberg reduceren. "Maar is het dan niet vreemd dat het gros van de gemeenten uitgaat van een stijging van de inkomsten uit die taks? De inkomsten zouden net moeten dalen. Dat zou het logische gevolg moeten zijn van het ontradende effect. Bovendien weten we uit ervaring dat dergelijke recycleerbare folders nog altijd het lokaal winkelen stimuleren. Alle besturen willen de lokale detailhandel ondersteunen, maar werken die doelstelling zelf tegen door hun strijd tegen de huis-aan-huiscommunicatie."Voor Unizo is het duidelijk: een belasting moet nuttig zijn. "De inkomsten moeten het ondernemerschap aanzwengelen. Door die fondsen te investeren in een gunstig klimaat voor onze ondernemers, creëer je een aantrekkelijk kader. Door zomaar lukraak taksen te heffen, bereik je niks. Neem nu de stad Brugge. Tijdens de ingrijpende werken op 't Zand werd daar tijdelijk de terrasbelasting afgeschaft. Een mooi signaal. Oostende heft dan weer een belasting op uithangborden. Als handelaar te kennen geven dat je bijvoorbeeld een apotheek of café runt, kost je daar dus geld. Dat begrijp je toch niet?""De evolutie gaat de juiste richting uit, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Daarom contacteren we bij de start van een nieuwe bestuursperiode alle gemeentebesturen en bekijken we samen de lijst ondernemersbelastingen. Nu gaan we een stap verder en willen we dat die jaar na jaar geëvalueerd worden en indien nodig afgeschaft worden. Een recente bevraging van ons leerde ons dat fiscaliteit met stip als prioritair pijnpunt genoteerd staat. Iedereen kent de hoge fiscale druk van de overkoepelende overheden, de vele lokale belastingen blijven daardoor onterecht onder de radar. Evalueer permanent met een kritische bril, schaf de ballast af en noem wat overblijft eenvoudig 'lokale belastingen op ondernemers'. Want dat zijn ze ook."Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) nuanceert. "Je mag niet vergeten dat het gros van de ondernemersbelastingen een duidelijk doel hebben. Belastingen op lichtreclame dient om visuele vervuiling tegen te gaan, die op ongeadresseerd drukwerk op het zwerfvuil te verminderen. Met de inkomsten van die ondernemersbelastingen kan er geïnvesteerd worden in het algemeen welzijn van een stad of gemeente. Dat is belangrijk om een goed ondernemersklimaat te creëren én handelaarsversterkende activiteiten te organiseren. Maar het is belangrijk dat de gemeentebesturen met hun ondernemers en handelaars in communicatie treden. Luister naar elkaars noden en wensen en dan ban je zogenaamde 'pestbelastingen' vanzelf."Menens financiënschepen Mieke Syssauw (Open VLD) wil een en ander verduidelijken. "Als grensstad hebben wij een specifiek karakter en staan we voor bepaalde uitdagingen. Bovendien moet je beseffen dat wij per retributie een reglement uitschrijven. Andere steden en gemeenten plaatsen onder elk reglement meerdere retributies. Zo komen ze aan een lager aantal verschillende belastingen. Bepaalde taksen zijn bij ons historisch gegroeid, vanuit onze ligging aan de grens met Frankrijk. Zo is er een belasting op privéclubs, op tabak- en nachtwinkels, op wedkantoren, op brandstofpompen... Die zaken vind je elders veel minder. Wij staan ten allen tijde in nauw overleg met onze handelaars en proberen een zo goed mogelijk klimaat voor hen te scheppen."