Deze nota is een to-do lijst voor de beleidsploeg die vanaf 2019 Brugge zal besturen. Unizo-voorzitter Hendrik Vermeulen vindt dat het huidig economisch beleid teveel versnipperd i...

Deze nota is een to-do lijst voor de beleidsploeg die vanaf 2019 Brugge zal besturen. Unizo-voorzitter Hendrik Vermeulen vindt dat het huidig economisch beleid teveel versnipperd is : "Er is nood aan één schepen voor ondernemen, nu zijn er drie verschillende politici bevoegd voor respectievelijk de haven, de tewerkstelling en de lokale economie."KMO-managerEen andere prioriteit is de oprichting van een mobiliteitscommissie, die advies kan geven aan het stadsbestuur. "Er is ook nood aan meer ondergrondse parkings en een uitbreiding van het shop&go principe (kortparkeren) naar alle laad- en loszones. Voorts moet Brugge een centrummanager en een KMO-manager aanstellen om innovatieve concepten en ondernemingen aan te trekken. Tenslotte dienen de kavels op industrieterreinen wat te verkleinen, zodat ook kleinere KMO's zich in Brugge kunnen vestigen", aldus Hendrik Vermeulen namens Unizo Brugge.