Deze nota is een to-do lijst voor de beleidsploeg die vanaf 2019 Brugge zal besturen. Unizo-voorzitter Hendrik Vermeulen vindt dat het huidig economisch beleid teveel versnipperd i...