Unizo en Voka West-Vlaanderen trekken in Brussel aan de alarmbel: “Onze economie sputtert, er is dringend actie nodig”

Heel wat West-Vlaamse politici en ondernemers hebben elkaar afgelopen woensdag in Brussel ontmoet. (foto Voka)
Philippe Verhaest

West-Vlaamse politici en ondernemers hebben elkaar tijdens de derde editie van #WijZijnWestVlaanderen in Brussel opnieuw ontmoet. Daarbij werd de huidige economische situatie niet uit de weg gegaan. “De knipperlichten staan nog niet op rood, maar kleuren feloranje”, klinkt het bij organisatoren Voka en Unizo.

#WijZijnWestVlaanderen is uitgegroeid tot de topontmoeting bij uitstek voor West-Vlaamse ondernemers en politici. Een jaar voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen werd er teruggeblikt op de nog lopende legislatuur, maar stond het vizier vooral richting toekomst.

“Er ligt veel werk op de plank”, stelt Jef Maeseele, voorzitter van Unizo West-Vlaanderen. “De stilstand regeert het land, iets wat onze ondernemers al langer aanvoelen.”

Sputterende economie

De uitdagingen voor West-Vlaamse bedrijven zijn legio: arbeidsmarktkrapte, het dalende onderwijsniveau, uitdagingen op vlak van innovatie, broodnodige infrastructuurinvesteringen, wijzigende kaders rond klimaat- en vergunningsbeleid… “Onze West-Vlaamse economie sputtert”, aldus Philippe De Veyt, voorzitter van Voka West-Vlaanderen. “De knipperlichten staan nog niet op rood, maar ze kleuren wel feloranje.”

Voka en Unizo zien drie cruciale punten waar het beleid moet op inzetten om de economie weer aan te zwengelen: de concurrentiekracht versterken door het debat over de aanpassing van de automatische loonindexkoppeling te openen, innovatie meer aanmoedigen en talent creëren, aantrekken én behouden.

“De weg vooruit is een weg die we samen moeten afleggen: ondernemers én politici, over partijgrenzen heen”

Iets wat ook tijdens de panelgesprekken aan bod kwam. “Er is een sterkere activatie van werkzoekenden en inactieven nodig en er moet verder ingezet worden op gerichte economische arbeidsmigratie”, stellen Sabine Declercq van Soubry en Frédéric Van Damme van The MORIS Company.

Gezocht: ruimte om te ondernemen

Hannelore Raes van Agristo en en Wouter Vermeersch van Brouwerij Eutropius hadden het dan weer over het tekort aan ruimte om te ondernemen. Uit een studie van de provincie West-Vlaanderen blijkt dat er tussen 2017 en 2027 een tekort van netto 430 hectare aan bedrijventerreinen is. “Daarvoor mocht de provincie beroep doen op het Vlaams reservepakket van het toenmalige Ruimtelijk Structuurplan, maar vijf jaar later zijn we nog geen stap verder. Voer die beslissing gewoon uit.”

Ook de stikstofproblematiek, het oneindige procederen en het gebrek aan zeker- en rechtszekerheid bij vergunningsaanvragen kwamen aan bod.

Knopen doorhakken

Hans Boels van Lybover en Wim Boydens van 4D Trans gingen op hun beurt dieper in op de uitdagingen die de vergroening van het bedrijfswagenpark met zich zal meebrengen en pleiten voor investeringen in infrastructuur. “Door niet of te traag te investeren, blijven dossiers jaren liggen, raken studies verouderd en ziet niemand het bos nog door de bomen. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden in heel wat West-Vlaamse dossiers: de nieuwe zeesluis in Zeebrugge, de verbinding Ieper-Veurne, de R8 rond Kortrijk, de derde rijstrook tussen Roeselare en Brugge, de Zuid-Westelijke ontsluiting van Tielt…

“Één ding hebben ze gemeen: dit zijn geen prestigeprojecten, maar broodnodige investeringen om onze regio in beweging te houden. Ze zijn belangrijk voor logistieke stromen, maar ook om bijvoorbeeld een vlot woon-werkverkeer.”

Voka en Unizo klinken unisono: er is heel wat werk aan de winkel. “Met #WijZijnWestVlaanderen willen we als West-Vlaamse ondernemersorganisaties een duidelijk statement maken: het is cruciaal om werk te maken van de vele uitdagingen in onze regio en de krachten te bundelen. De weg vooruit is een weg die we samen moeten afleggen: ondernemers én politici, over partijgrenzen heen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier