‘Torhout handelt’ wil een vzw worden om de winkeliers en de horeca-uitbaters te verenigen

Johan Sabbe

Thibaut Robyn, de vorige Torhoutse coördinator lokale economie, gaf de aanzet tot Torhout Handelt, een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur en de lokale middenstand. Dat initiatief ging bescheiden van start, maar koestert intussen grote ambities. Torhout Handelt heeft met Nicolas Cool sinds kort een voorzitter, wil nog dit jaar een vzw worden en probeert alle voorstellen en verzuchtingen van de handelaars naar het beleid toe te kanaliseren.

Nicolas (37), die momenteel met zijn vrouw Sharon Passchyn in Roeselare woont, is oorspronkelijk uit Torhout afkomstig. Sinds een kleine drie jaar runt hij Cool Electro Cycles, een speciaalzaak in elektrische fietsen op de hoek van de Aartrijkestraat met de ‘s Gravenwinkelstraat. Nicolas is een gedreven man met een sympathieke uitstraling, de geknipte figuur om een project als Torhout Handelt gestalte te geven. En dus werd hij enkele maanden geleden door waarnemend burgemeester Kristof Audenaert gevraagd om voorzitter van het genoemde overlegorgaan te worden.

Liefst één groot winkelcomité

“Ik heb toegezegd en het voorzitterschap op mij genomen, al besef ik dat er behoorlijk wat energie in zoiets kruipt”, aldus Nicolas. “Het is allemaal vrijwilligerswerk, hé. Ik krijg weliswaar sterke medewerking van Ann Vanassche, die sinds een dikke drie maanden de opvolgster is van Thibaut Robyn als coördinator lokale economie. Mijn grote betrachting is om met alle plaatselijke handelaars – winkeliers én horeca-uitbaters – samen aan één zeel te trekken. Alleen op die manier zullen we vooruitgang boeken op het vlak van de lokale economie.”

“Nu telt Torhout nog drie goed draaiende winkelcomités, maar het is de bedoeling dat die op termijn in Torhout Handelt opgaan. Ze mogen uiteraard hun eigenheid behouden, maar ik wil ze graag samen onder onze koepel brengen. Ik wil daar trouwens absoluut niet flauw over doen: het liefst zou ik bekomen dat Torhout Handelt één groot winkelcomité voor de hele stad wordt. Een vereniging die de belangen van alle handelaars behartigt en als scharnierpunt functioneert tussen de middenstand en het stadsbestuur. Maar tegelijkertijd een vereniging die activiteiten zoals de Lenteshopping, de Batjes, de Winterbraderie en Kerstkoopzondag in goede banen helpt leiden.”

Zitdag voor de handelaars

Ooit telde Torhout wel tien verschillende winkelcomités en handelsbuurten, die het niet altijd even goed met elkaar konden vinden en/of die aan interne verdeeldheid ten onder gingen. Nu functioneren er nog drie, die alle prat kunnen gaan op een voortreffelijke werking: het comité van de Oostendestraat, het handelscomité Centrum Zuid (Zuidstraat en directe omgeving) en ‘t Geburgte (de Burg en directe omgeving). In dat laatste comité is Nicolas overigens zelf een van de drijvende krachten.

“De drie resterende comités leveren prima werk, onder andere tijdens de Batjes, maar als ze elk apart met hun vragen en verzuchtingen naar het stadsbestuur trekken, heeft dat minder impact dan als we dat eendrachtig met een vereniging als Torhout Handelt doen“, zegt hij. “Versnippering leidt nu eenmaal tot verlies aan slagkracht. En dus willen we tegen november Torhout Handelt omvormen tot een vzw. Samen met Ann Vanassche werk ik de krijtlijnen uit voor een hernieuwde start van het overlegorgaan. Eenmaal we een vzw hebben, zou elke winkelier of horeca-uitbater bijvoorbeeld 100 euro lidgeld per jaar kunnen betalen en daar een serieuze return voor terugkrijgen. Ik denk aan promotiemateriaal bij activiteiten zoals de Batjes of binnenkort de Lenteshopping, die op zaterdag 3 en zondag 4 maart plaatsheeft.”

“De meeste winkeliers willen op de Markt autoverkeer in de beide richtingen”

Maar vooral kan elke handelaar dan zijn ideeën spuien over hoe het met de lokale economie verder moet en/of kritiek geven op bepaalde zaken die door het stadsbestuur beslist worden. Het is de bedoeling dat ik die input dan nauwgezet bundel en aan het beleid voorleg. Zo ontstaat er een vereniging die de lokale middenstand groepeert en recht van spreken heeft. Toch wil ik niet dat Torhout Handelt kritiek geeft om de kritiek. Ik zal de handelaars op het hart drukken dat ze bij een verzuchting ook de aanzet voor een mogelijke oplossing moeten aanreiken. Al te dikwijls staan mensen luid van langs de zijlijn te roepen, maar hebben ze geen alternatief voor iets beters. Ik wil het dus zo positief mogelijk houden. Opbouwende kritiek is bijna altijd de beste kritiek.”

Uniek is dat Nicolas als voorzitter van Torhout Handelt samen met coördinator lokale economie Ann Vanassche voortaan wekelijks een zitdag houdt: elke dinsdag van 12 tot 13.30 uur in lokaal 3 van het cultuurcentrum de Brouckere. “De meeste winkels zijn op dat moment gesloten en dus kunnen de zaakvoerders bij ons langslopen om over een probleem of een voorstel te praten”, legt Nicolas uit. “Als er niemand komt, dan is het voor Ann en mij toch geen tijdverlies, want er valt genoeg te vergaderen over de nakende activiteiten en de eventuele hete hangijzers. We zullen ons niet vervelen. We hebben overigens een nieuwsbrief, die we om de zoveel tijd naar de handelaars sturen. Die bespreken we ook.”

Stadskernvernieuwing

Een van die hete hangijzers is de stadskernvernieuwing, waarvan de plannen tegen komende zomer concreet zouden moeten zijn. Het stadsbestuur overwoog tot voor kort sterk om eenrichtingsverkeer op de Markt door te voeren, maar dat zou onder druk van Torhout Handelt wel eens kunnen veranderen. “Uit een bevraging is gebleken dat de meeste winkeliers op de Markt autoverkeer in de beide richtingen willen behouden”, zegt Nicolas. “Ik ben als verkoper van fietsen uiteraard in geen geval tegen rechten voor de fietsers (lacht), maar in een stadje als Torhout moet het een verhaal worden van én de fiets én de auto. Op termijn zullen de auto’s wellicht anders aangedreven worden dan nu, maar verdwijnen zullen ze niet. En wie buiten Torhout woont of in de eigen stad op een zekere afstand van de stadskern, komt nu eenmaal niet met de fiets shoppen. We hebben daar al overleg over gehad met het stadsbestuur en de beleidsmensen hebben oren naar wat er onder de middenstand leeft. Al hebben de handelaars natuurlijk niet de enige stem in het kapittel dat weet ik ook wel.”

Torhout Handelt heeft de handelaars tevens al laten stemmen over de Batjes. Moeten die jaarlijks samenvallen met de loop- en wandelhappening Nacht van West-Vlaanderen of net niet? “De meningen zijn verdeeld, zelfs zo goed als fiftyfifty”, vervolgt Nicolas. “Wellicht zullen de Batjes straks op 15, 16 en 17 juni plaatshebben en de Nacht pas een week later. Maar een uitgemaakte zaak is dat nog niet.”

Torhout Handelt heeft de intentie om in de nabije toekomst niet enkel met het stadsbestuur nauw samen te werken, maar ook met de Raad voor Lokale Economie (met Joost Vanhaerents als voorzitter) en met Unizo (met Tom Dekoninck als voorzitter). “De belangen zijn niet op alle vlakken gemeenschappelijk, maar we hebben heel wat raakpunten”, vindt Nicolas. “Eenmaal Torhout Handelt een vzw is, kunnen we een koers varen die de lokale economie in haar geheel ten goede komt. Met losse flodders schiet je niets op. Te lang zijn de krachten binnen de lokale middenstand verdeeld geweest. Door ze nu te bundelen, zouden we een sprong voorwaarts moeten maken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.