Na twee jaar coronavrijstellingen heft Ieper vanaf 2022 opnieuw logiestaks

De logiestaks wordt onder meer gebruikt voor promotie van meerdaagse verblijven in Ieper, zoals de relanceactie ‘100x100’ en het verblijfsarrangement ‘Winter in Ieper’ die op 15 november werden voorgesteld in Novotel in aanwezigheid van de gidsen van de Nachtwacht. © TOGH
Tom Gheeraert

Het Ieperse stadsbestuur besloot tijdens de lockdowns de logiestaks te schrappen, maar vanaf 2022 komt er een einde aan die regeling. De belasting op het exploiteren van toeristische logies kent zelfs een aanzienlijke stijging voor de hotels, van 1,25 euro naar 1,75 euro per verhuurde kamer per nacht tegen 2025. “Een stijging van 40% in vijf jaar. Dat zijn indexeringen zoals Herman Schueremans toepast bij Rock Werchter”, sneerde Jordy Sabels.

In 2020 nam de gemeenteraad al de beslissing om de logiestaks te schrappen tijdens de periode van strikte maatregelen. Voor 2021 keurde de gemeenteraad in juli nog een vrijstelling goed voor het eerste kwartaal voor hotels. Voor B&B’s, gastenkamers en campings werd vrijstelling verleend van een vierde van het jaarbedrag en voor de vakantiewoningen van de helft van het jaarbedrag. Jeugdverblijven en bivakhuizen kregen een volledige vrijstelling van het jaarbedrag.

Indexering geschrapt

Vanaf 2022 is het gedaan met de vrijstellingen. De gemeenteraad keurde maandag een nieuw belastingreglement goed voor het verstrekken van toeristische logies. Er wordt een verschillend tarief voorzien voor erkende en niet-erkende logies. Op de gemeenteraad van oktober werd al beslist om de erkende logies vrijstelling te verlenen van indexering van het tarief. “De logiessector vraagt duidelijke en tijdige communicatie van het tarief voor de volgende jaren”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “Met de huidige indexeringsbepaling in het reglement kan het geïndexeerde tarief pas ten vroegste half december worden berekend en dit is veel te laat voor de sector. Reservaties voor het nieuwe jaar gebeuren heel vaak al in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar, en vroeger. Enkel op voorhand bekende tarieven zorgen voor de nodige duidelijkheid voor de sector.”

Er wordt daarom voorgesteld om in het nieuwe reglement met ingang van aanslagjaar 2022 de indexering te schrappen en te werken met een vast tarief per twee aanslagjaren. De categorie bivakhuizen wordt geschrapt gezien deze categorie geen toeristische finaliteit heeft.

Vreemde kronkels

Nancy Six (Ieper2030) zei dat haar fractie de toerismetaks liefst volledig afgeschaft ziet om het leed van de sector te verzachten. Ook Jordy Sabels (Groen) verklaarde tegen een toeristenbelasting in Ieper te zijn. “De nieuwe berekeningswijze zorgt bovendien voor vreemde kronkels”, aldus Jordy Sabels. “Het wordt losgekoppeld van de indexering, wat voor de ene een voordeel is en voor de andere een gigantisch nadeel. Als we de indexering bekijken op hotellogies tot 2025, dan kom je ongeveer uit op 1,45 euro per kamer. Dat wil zeggen dat de hotelsector in dit geval in het nadeel zou zijn, want tegen 2025 zou de prijs opgedreven worden naar 1,75 euro. Dat is een verschil met 30 cent. En we komen van 1,25 euro, dus dat wil zeggen dat het eigenlijk indexeringen zijn zoals Herman Schueremans toepast bij Rock Werchter, namelijk 40% op vijf jaar tijd. Het is frappant om te zien dat andere sectoren een goedkoper tarief krijgen. Dat zou er onder meer voor zorgen dat de hotelsector deels instaat voor de niet-indexering van andere delen van onze toeristische sector.”

Rechttrekking

Schepen Diego Desmadryl legde uit dat ze op vraag van de vakantiewoningen keken naar de bezettingen van de laatste jaren. “Daar kwamen we tot de conclusie dat die mensen naargelang de bezetting die mogelijk is in een vakantiewoning – bijvoorbeeld grote vakantiewoningen kunnen onmogelijk een bezetting halen van 80% – we eigenlijk te duur waren ten opzichte van de hotels. We kwamen aan een bezetting van 29%. Op basis van die cijfers hebben we de situatie rechtgetrokken”, duidde Desmadryl. “We moeten ook rekening houden met het verschil in aanrekenen. Bijvoorbeeld in de hotelsector gaan we werken met de reële cijfers. We hebben overleg gepleegd met de vakantiewoningen en de B&B’s om dit op dezelfde manier te doen. Vanuit de B&B-sector kregen we te horen dat ze daar absoluut geen voorstander van waren, waardoor we in plaats van reële bezetting moeten gaan kijken naar een forfait. En dat is het grote verschil tussen de berekening. Het ene is op basis van een forfait en dat is zeer moeilijk om in te schatten. Tijdens de herdenkingsperiode 14-18 waren de bezettingscijfers heel hoog, terwijl ze de afgelopen anderhalf jaar net heel laag waren. We zullen over een tweetal jaar opnieuw die bezettingen bekijken om dat opnieuw recht te trekken.”

“Laat ons ook eerlijk zijn: de investeringen die gebeuren op dit moment in toerisme overschrijden de inkomsten van de logiestaks ruimschoots. In 2021 alleen al werd 98.000 euro voorzien voor marketing, zonder de bijkomende acties die we sowieso ook doen”, besloot Diego Desmadryl.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.