Diederik Naeyaert (Gidsenbond): “Brugse politie treedt niet op tegen buitenlandse gidsen met te grote groepen toeristen, omdat agenten Spaanse taal niet machtig zijn”

Gidsen die te grote groepen rondleiden in Brugge riskeren een gasboete. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De Stad Brugge heeft nogal wat klachten ontvangen over grote groepen toeristen met gidsen die de straat blokkeren. Burgemeester Dirk De fauw heeft daarom een brief verstuurd naar alle gidsenverenigingen, waarin hij hen wijst op de politieverordening op georganiseerde toeristische wandelingen. Gidsen die de bepalingen met betrekking tot openbare orde, rust, veiligheid, overlast en het imago van de Stad Brugge niet naleven, riskeren een gasboete of zelfs de intrekking van hun erkenning.

Voor 1 oktober moeten alle stadsgidsen bij de Stad Brugge een nieuwe erkenningsbadge aanvragen. “Dat zijn er meer dan 5.500 uit 68 landen”, zegt toerismeschepen Mieke Hoste. Amper 10 procent van die gidsen – 500 personen, hoofdzakelijk Bruggelingen – zijn lid van de drie erkende Brugse gidsenverenigingen (Gidsenbond, Hello Bruges en Swan) en hebben hiervoor een getuigschrift behaald na drie jaar opleiding. Daarnaast zijn 900 vergunningen uitgereikt aan organisatoren van toeristische rondleidingen.

Free guides

Omdat gidsen geen beschermd (bij)beroep zijn, kon in principe iedereen mensen rondleiden in Brugge. Jarenlang was er een conflict tussen de erkende stadsgidsen en de zogenaamde ‘free guides’, die toeristen gratis rondleiden, maar achteraf wel vrijblijvend naar een fooi hengelen.

Voormalig Brugs burgemeester Renaat Landuyt beslechte het dispuut door in 2017 erkenningsbadges uit te reiken. Zij het in twee kleurtjes, zodat subtiel het verschil tussen gediplomeerde en niet-gediplomeerde gidsen kan gedetecteerd worden. Volgende week vervallen die badges en moet al wie vanaf oktober nog wenst te gidsen een nieuwe aanvraag indienen. In een brief aan de gidsenverenigingen herinnert huidig burgemeester Dirk De fauw hen aan die verplichting.

Politiereglement

En passant verwijst Dirk De fauw nog eens naar het geldend politiereglement. Aan onze redactie bevestigt de burgemeester dat het aantal klachten van Bruggelingen over gidsen en hun groepen met toeristen toegenomen is: “Het gaat vooral over grote groepen die de straat blokkeren of met teveel op stap zijn zonder oortjessysteem. De politie klaagt ook over hun respectloos gedrag.”

Diederik Naeyaert, voorzitter van de Koninklijke Gidsenbond, zegt dat een aantal van zijn leden geschokt zijn door die brief: “Ze zijn uitstekende ambassadeurs van Brugge en gedragen zich hoffelijk. De regel is dat een groep met toeristen maximaal 24 personen mag bevatten. Precies om geen overlast te veroorzaken. Als de groep groter is, wordt ze gesplitst en worden ze rondgeleid door twee gidsen. Of werkt de gids met een micro en oortjes voor alle deelnemers.”

Spreiding

“De klagers beweren dat grote groepen midden in de Katelijnestraat staan en ‘s morgens, als de straat nog niet afgesloten is voor auto’s, het doorgaand verkeer blokkeren. Blijkbaar is het draagvlak van een aantal Bruggelingen overschreden door de grote massa toeristen op piekmomenten. De reden is dat alle dagtoeristen aan de autocar parking aan het station gedropt worden. Ik heb Visit Bruges al voorgesteld om het toerisme wat te spreiden: gidsbeurten laten beginnen aan de Kruispoort of de Dampoort.”

“Niet alle gidsen mogen over dezelfde kam geschoren worden. Burgemeester Dirk De fauw schiet heel breed om toch enkele duiven te kunnen raken. De meeste problemen doen zich voor met grote groepen Spaanse en Latijns-Amerikaanse toeristen, die op stap zijn in Brugge met hun eigen Spaanstalige gids. Vaak zijn dat groepen van wel vijftig personen. De Brugse politie kan of durft niet optreden, omdat ze de Spaanse taal niet machtig zijn. Bijgevolg voelen die ‘vreemde’ gidsen zich onaantastbaar.”

“Daarenboven heeft het subtiel kleurverschil tussen de badges van gediplomeerde en niet-gediplomeerde gidsen geen enkel nut. De toeristen die een rondleiding boeken, kennen dat verschil niet. Ze liggen er niet van wakker. Ik zal met de voorzitters van Hello Bruges en Swan overleggen om samen en eensgezind te reageren op de brief van de burgemeester en op de klachten”, aldus Diederik Naeyaert.

Geen dreigement

Michel Goeman, voorzitter van Hello Bruges, voelt zich niet aangesproken door de brief: “Ik zie het feit dat burgemeester Dirk De fauw wijst op het politiereglement op toeristische wandelingen geenszins als een dreigement. Integendeel, ik vind het fijn dat hij een week voor het verstrijken van de geldigheid van de badges de leden van onze drie verenigingen eventjes herinnert aan de deadline voor het indienen van nieuwe aanvragen. De badges dateren uit 2017, ze zijn zes jaar oud. Ondertussen is de sector geëvolueerd en zijn er vel nieuwe gidsen bij gekomen.”

“Ik vermoed dat de Brugse politie in oktober wat strenger zal controleren en gidsen zal vragen om hun nieuwe badge te tonen. In feite is er niks nieuws, het politiereglement bestaat al zes jaar. De burgemeester wijst enkel op de bestaande afspraken. Bij mijn weten heeft tot nu toe nog geen enkele Brugse stadsgids een gasboete gekregen. Er zijn wel al gidsen gecontroleerd, de politie heeft al meerdere keren nagegaan of de persoon die een groep rond gidste wel erkend was en een badge had”, aldus Michel Goeman.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier