Volgens N-VA Zonnebeke gaf het college van burgemeester en schepenen een zone aan in de Briekestraat voor de aanleg van een industriezone in Zonnebeke. "Door de provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, die zorgen voor de ontwikkeling van industriezones, werd aan de West-Vlaamse gemeenten de vraag gesteld om locaties voor nieuwe bedrijventerreinen voor te stellen. De burgemeester en schepenen van Zonnebeke zijn op die vraag ingegaan en hebben voorgesteld om 5 ha landbouwgrond ten zuiden en 3 ha landbouwgrond ten noorden van de Briekestraat in te kleuren als grond voor bedrijven", aldus Koen Descheemaeker (N-VA).
...

Volgens N-VA Zonnebeke gaf het college van burgemeester en schepenen een zone aan in de Briekestraat voor de aanleg van een industriezone in Zonnebeke. "Door de provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, die zorgen voor de ontwikkeling van industriezones, werd aan de West-Vlaamse gemeenten de vraag gesteld om locaties voor nieuwe bedrijventerreinen voor te stellen. De burgemeester en schepenen van Zonnebeke zijn op die vraag ingegaan en hebben voorgesteld om 5 ha landbouwgrond ten zuiden en 3 ha landbouwgrond ten noorden van de Briekestraat in te kleuren als grond voor bedrijven", aldus Koen Descheemaeker (N-VA)."Wanneer je nu Zonnebeke binnenrijdt vanaf de autosnelweg heb je een heel mooi uitzicht op het dorp. Het geeft een aangenaam gevoel zo de dorpskern van Zonnebeke binnen te rijden. Wanneer de plannen doorgaan, dan ga je het zicht op het dorp volledig verliezen en zul je door een industrieterrein moeten rijden wanneer je het dorp nadert. Met de lokale N-VA zijn we volledig tegen. Financieel is er geen enkel voordeel aan het installeren van een dergelijk bedrijventerrein. Bedrijven betalen onroerende voorheffing na verloop van tijd en de bedragen die de gemeente hiermee int, zijn verwaarloosbaar klein.""Daarbij, de vraag die door de provincie gesteld werd, is geheel vrijblijvend. De gemeente kon gewoon niet op de vraag gereageerd hebben. Het gaat immers om een lokaal bedrijventerrein. Uitbreiding van bedrijventerreinen kan beter voorzien worden bij de geplande herziening van het GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). Het GRS bepaalt de ruimtelijke planning van de gemeente en ook welke gronden worden voorzien voor wonen en werken. Wij pleiten voor het uitwerken van een langetermijnvisie. Hierin moet men aan tafel gaan met zowel de buurgemeenten als de provinciale diensten. Wij denken dat wij af moeten van het her en der neerpoten van bedrijventerreinen in ieder dorp. Dit zorgt voor een versnipperde infrastructuur en voor onontwarbare mobiliteitskluwens. Zo krijgen we industrieterreinen waar niemand beter van wordt."Eerste schepen en schepen voor Ruimtelijke Ordening Ingrid Vandepitte (#Team 8980) zegt dat de zoekzones reeds werden ingediend in 2013. "Nieuw is dit dus helemaal niet. Daarbij gaat het om een ambachtelijke zone, wat heel anders is dan een industrieterrein. Industriezones zullen met een quasi zekerheid nooit meer toegekend worden aan Zonnebeke. De zoekzone (ambachtelijke zone) zoals ze werd ingediend in de vorige legislatuur, is inderdaad gelegen langs de Briekestraat en heeft een oppervlakte van 4 ha 88 a. Daarbij moet gezegd worden dat de ambachtelijke zones nu moeten aansluiten bij de dorpskern. Dat is de maatstaf die nu gehanteerd wordt. Vraag mij echter niet wanneer dat allemaal gerealiseerd zal worden, als dit er ooit komt. Het zal zeker niet voor binnenkort zijn." Bij de lokale ondernemers klinkt het dat er te weinig ruimte ontwikkeld wordt om te ondernemen. "Ondernemen is van belang binnen een gemeente, niet alleen op het vlak van werkgelegenheid, maar ook voor de sociale cohesie binnen een gemeente. Een positief ondernemersklimaat versterkt het verenigingsleven binnen een gemeente."(NVZ)