De vier grote spelers op de Kortrijkse Groothandelsmarkt sloten eind augustus de deuren en nu zijn daar nog enkel kleinere handelaars en telers actief. Het resultaat is dat het aanbod verminderd is. Maar aan opgeven denken de overgeblevenen niet. Voorlopig. Voor Pieter Soens (CD&V) en Matti Vandemaele (Groen) is het duidelijk: stad Kortrijk heeft bijna bereikt wat het wilde, namelijk d...

De vier grote spelers op de Kortrijkse Groothandelsmarkt sloten eind augustus de deuren en nu zijn daar nog enkel kleinere handelaars en telers actief. Het resultaat is dat het aanbod verminderd is. Maar aan opgeven denken de overgeblevenen niet. Voorlopig. Voor Pieter Soens (CD&V) en Matti Vandemaele (Groen) is het duidelijk: stad Kortrijk heeft bijna bereikt wat het wilde, namelijk de Kortrijkse Groothandelsmarkt definitief sluiten. "Welke inspanningen heeft de stad gedaan om de KGM te behouden en welke inspanningen zal het nu nog doen? We horen ook dat er enkele maanden geleden een princiepsakkoord werd gesloten tussen stad en handelaars? Daarin staat dat handelaars die praten met de pers een boete krijgen van 5.000 euro. Serieus? Er staat ook in dat er een oplossing zal zijn de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb één voorstel: los het op. Dan kunnen Pieter Soens en ik nog een laatste keer tussenkomen en dan zal u van ons bloemen krijgen."Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA) stelde dat stad Kortrijk al het mogelijke deed en doet. "De opdracht van de bemiddelaar (ombudsman Bart Weekers, red.) eindigde op 30 juni. Vanaf deze datum zijn er 22 contacten en vergaderingen geweest tussen stad en handelaars. Tijdens Kortrijk congé zijn die besprekingen stilgevallen. Op 28 augustus moesten we op de Facebookpagina van de Kortrijkse Groothandelsmarkt lezen dat de activiteiten stopgezet werden. Maar drie dagen later stond er dat er toch nog activiteiten zouden plaatsvinden.""Wat betreft de boetes, je moet lezen wat er staat: beide partijen zoeken geen contact met de pers om de andere partij in een negatief daglicht te stellen. Gebeurt dat, dan wordt dit bestraft met een boete van 5.000 euro. Dit lijkt me duidelijk. Nu lopen de onderhandelingen via de advocaten en we hopen op een positief eindresultaat. Wat ons betreft kan de KGM blijven bestaan, maar op een andere plaats. Naast de markthal meer bepaald."(AXV)