De stad diende bij de Raad van State een verzoekschrift in tot schorsing en vernietiging van het Besluit van de Vlaamse Regering rond de definitieve vaststelling van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Optimalisatie van het Hoogspannings-netwerk in Vlaanderen'. Beide partijen zijn vóór de definitieve uitspraak van de Raad van State tot een dadingsovereenkomst gekomen. Deze ...