Stad Brugge schaft pas vanaf 2024 de milieubelasting af

Financiënschepen Mercedes Van Volcem wil de milieubelasting afschaffen. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Een jaar later dan beloofd, schaft Brugge de algemene milieubelasting af. Vanaf 2024 hanteert het stadsbestuur voluit het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Volgend aanslagjaar wordt de taks wel al gehalveerd. Het voorstel wordt op maandag 28 november ter goedkeuring aan de Brugse gemeenteraad voorgelegd.

Jaarlijks vestigt Stad Brugge een algemene milieubelasting. Doordat al op 29 maart 2021 een wijziging in het algemene afvalbeleidsplan doorgevoerd werd, ontving de stad meer opbrengsten. “Omdat we zowel in 2022 als in 2023 900.000 euro extra kregen, heeft het stadsbestuur beslist om de milieubelastingen te halveren voor de Bruggelingen en vanaf 2024 af te schaffen. In deze moeilijke tijden is het enorm fijn om de Brugse inwoners een duwtje in de rug te kunnen geven”, zegt financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Afvaldoelstellingen

“Binnen het afvalbeleid van onze stad, kiezen we voor het principe ‘de vervuiler betaalt’ om mensen zo aan te zetten om zo veel mogelijk te sorteren”, vervolgt de Brugse schepen. “Op die manier willen we de afvaldoelstellingen van OVAM behalen. Om dit te bereiken werd een tariefwijziging doorgevoerd voor afvalstromen, zoals vuilniszakken. Door deze wijziging in het afvalbeleidsplan ontving Brugge een onverwachte meeropbrengst. In 2021 was dit al 220.882 euro en sedert 2022 zelfs 917.313 euro per jaar.”

Eerst halvering

Voor alleenstaanden bedraagt de huidige milieubelasting 23 euro, voor gezinnen met twee personen 45 euro, voor grotere gezinnen 55 euro, voor gemeenschappen van tien 60 euro en voor tweede verblijvers 60 euro. “Om de prijswijzigingen van de afvalstromen te compenseren, zorgen we voor een belastinghalvering in 2023 en vanaf 2024 een volledige intrekking van het belastingreglement”, aldus Mercedes Van Volcem.

De belastingtarieven voor het aanslagjaar 2023 bedragen, na deze halvering, voor alleenstaanden 11,50 euro, voor gezinnen met twee personen 22,50 euro, voor gezinnen met meer dan twee personen 27,50 euro, voor gemeenschappen 30 euro en voor tweede verblijvers 30 euro.

“In totaal zullen de Bruggelingen in 2023, 2024 en 2025 maar liefst 6.325.000 euro minder belastingen betalen”, aldus Mercedes Van Volcem (Open VLD)

Belofte

Oppositieraadslid Raf Reuse (Groen), die al meerdere keren over dit thema vragen stelde tijdens de Brugse gemeenteraden, heeft gemengde gevoelens bij deze goed nieuws boodschap: “Het Brugs stadsbestuur is haar verkiezingsbelofte vergeten. Het was de bedoeling om de milieutaks vorig jaar al te halveren. De maatregel komt een jaar later dan beloofd. De Bruggelingen hebben dus al teveel belastingen betaald! Is het omdat wij vorige maand de financiënschepen herinnerden aan haar belofte dat ze nu plots wakker schiet? Hoe dan ook, is het een goede beslissing, maar ze komt wat laat. Onze fractie steunt uiteraard het principe van ‘de vervuiler betaalt’.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.