"Daarom moet ik ervoor zorgen dat de werknemers elke dag met goesting naar hun werk komen. Dat zal een positief effect op onze klanten hebben."
...

"Daarom moet ik ervoor zorgen dat de werknemers elke dag met goesting naar hun werk komen. Dat zal een positief effect op onze klanten hebben."Hendrik Tratsaert (31) uit Wondelgem is in Gent geboren. Na zijn studies in de Arteveldestad kwam hij naar Brugge om twee jaar bij Decatlon aan de slag te gaan. Er volgden nadien nog enkele andere vestigingen en een dikke twee jaar bij CM-verzekeringen. Sportief is hij basketbalspeler en bij KBBC Bavi Gent in eerste provinciale en jeugdcoach bij Falco Gent. Voordien was hij onder meer speler in Knokke-Heist. De Gentenaar ging na een sollicitatie en een procedure van twee maanden officieel op 12 februari aan de slag. "Mijn vorige functies waren leidinggevend. Werken met mensen en hen beter maken spreekt mij enorm aan. Gekoppeld aan een sportieve context was voor mij wel essentieel. Ik volgde tijdens mijn studies sportmanagement. Sporten is het mooiste dat er is. In het centrum zie ik mensen daar voortdurend mee bezig. Nu met de vele studenten van Howest is dat een bron van energie. Enorm verijkend en heel boeiend", stelt Tratsaert. De voornaamste taak van de centrumverantwoordelijke is de algemene organisatie. In Sport Vlaanderen in Assebroek zijn 56 verschillende clubs en heel wat scholen actief. "Het is vooral het faciliteren van onze accommodatie, die de laatste twaalf jaar een enorme 'boom' kende, om dat maximaal te benutten. We rekenen vooral op een brede waaier aan sporttakken", weet Karel Pettens. "Ook naar de uitbouw moet je je stempel kunnen zetten. Dat je weet wat er binnen ons centrum en de clubs leeft. Daarnaast zijn er de goede contacten met stad Brugge en de buren." Karel Pettens begon destijds bij Bloso. Hij was basketbalspeler bij onder andere Berchmans Blankenberge, Knokke, Voso-Oostende, Ruddervoorde en medestichter van basketbalclub Robinsons in Brugge. Hij werkte vijftien jaar in het hoofdbestuur van Bloso. In 1988, tijdens de voorbereidende werken aan de Gymnasiada en de aanleg van de atletiekpiste, werd hij in Brugge centrumverantwoordelijke. Ondertussen onderging de sportsite een zo goed als volledige gedaantewisseling. "De relaties met de sportdienst en de medewerking van de stad Brugge waren enorm. Annick Lambrecht, Eric Cardon en Patrick Moenaert hebben zich hiervoor bijzonder ingezet. Had Bloso, nu Sport Vlaanderen, het destijds qua aanbesteding alleen moeten doen, dan was het hier nooit zo groot geweest. Het was altijd een win-win-siuatie. Bloso/ Sport Vlaanderen legde een euro en stad Brugge legde er een euro naast. Daarna zijn we nog in zee gegaan met de provincie, de Gymfed. Dit zorgde voor een heus sneeuwbaleffect."Karel Pettens zal zijn opvolger verder wegwijs maken. "De vele realisaties op zich en de medewerking van de clubs gaven mij de grootste voldoening. Uiteraard ook de vele kampioentitels. Neem daarbij nog de uitdagingen, zoals de kampioenschappen dansen, judo en Levensloop. Iets anders is de Wimme Boxing Club die toch ook tot iets moois is uitgegroeid." Jaren geleden werd er een masterplan opgemaakt over hoe de site Julien Saelens er moet uitzien. Men is nu aan de derde fase, waarbij de realisatie van de beweeghal van de toekomst met Howest ertussen kwam. "Wat er nu zeker moet komen is een groot sporthotel voor 150 personen met alle mogelijke faciliteiten. Onze overnachtingen dateren uit 1976 en zijn verouderd. Daarna volgt nog de ontmanteling van het hoofdgebouw, waar nu de keuken en de refter gevestigd zijn. Die moeten onderdak vinden in het nieuwe sporthotel, waar ook plaats moet zijn voor ontspanningszalen met alle hedendaagse noden, zoals wifi, gaming, enz..."Naast een brede waaier aan sporttakken, niche sporten en topsport wil Sport Vlaanderen ook diverse opleidingen aanbieden binnen de Vlaamse trainersschool van Sport Vlaanderen. In het hoofdgebouw komt de administratie zodat de ontmanteling van de lokalen waar ze nu zitten, kan worden vrijgemaakt voor bijkomende parkeerplaatsen. De uitdaging is om van het huidig centrum een Centre of Excellence te maken.Op 30 april gaat Karel Pettens na meer dan 45 dienstjaren met pensioen. "Mijn geluk is dat mijn hobby mijn job is geweest. Ik ben nu 67 jaar en hoop meer tijd te kunnen maken voor mijn gezin, de familie en vrienden. Het zal voor Hendrik belangrijk zijn om bij de uitbating het geheel in evenwicht te houden. De drive en het enthousiasme zijn er alvast." (ACR)