Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft de financiële regeling uitgewerkt voor de stopzetting van de pelsdierkweek en de productie van 'foie gras' door dwangvoeding in Vlaanderen. Dat was een belangrijke stap om zijn belofte uit de vorige regeerperiode, om tegen eind 2023 deze twee sectoren te sluiten, waar te maken.
...

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft de financiële regeling uitgewerkt voor de stopzetting van de pelsdierkweek en de productie van 'foie gras' door dwangvoeding in Vlaanderen. Dat was een belangrijke stap om zijn belofte uit de vorige regeerperiode, om tegen eind 2023 deze twee sectoren te sluiten, waar te maken. Vlaanderen telt op dit moment 17 pelsdierkwekerijen, waarvan er zes in West-Vlaanderen liggen, en één foie gras-producent, die in Bekegem gevestigd is. Met 113.400 vergunde dieren is onze provincie 's lands grootste leverancier van pels."De vergoeding voor het inkomensverlies van de eigenaars zal worden berekend op basis van dezelfde regels die ook gelden voor de onteigening ten algemene nutte. De totale vergoeding voor de stopzetting moet evenredig blijven met de waarde van de activiteiten die beëindigd worden. De betrokken grond van de bedrijven moet niet verworven en dus ook niet vergoed worden. Met deze regeling kunnen de geplande stopzettingen tijdig afgerond worden."De kwekers worden gestimuleerd om zo snel mogelijk over te gaan tot sluiting. Het compensatiebedrag wordt vanaf 1 april 2021 al met 10 procent verminderd. Ook op 1 april 2022 en 1 april 2023 gaat er telkens 10 procent af van het compensatiebedrag. Ten laatste tegen 30 november 2023 zullen de nog bestaande bedrijven hun activiteiten beëindigen. In de begroting werd hiervoor al 10 miljoen euro vrijgemaakt."We nemen stap voor stap afscheid van achterhaalde praktijken die in strijd zijn met het dierenwelzijn", zegt minister Ben Weyts. "Na onder meer het verbod op onverdoofd slachten en de wetgeving rond blokstaarten zetten we nu ook een punt achter de pelsdierkweek en de productie van foie gras door middel van dwangvoerding. Vlaanderen neemt internationaal een voortrekkersrol op inzake Dierenwelzijn."