Global Jordan & Freeman diende een omgevingsvergunningsaanvraag in tot het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen met 18 units en woning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Kortrijksestraat 412 in Waardamme. De bestaande woning, die op de erfgoedlijst staat, mag afgebroken worden omdat het enige waardevol element in het gebouw de houten trap is. Wat er daarmee zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De waarde van de trap is echter onvoldoen...

Global Jordan & Freeman diende een omgevingsvergunningsaanvraag in tot het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen met 18 units en woning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Kortrijksestraat 412 in Waardamme. De bestaande woning, die op de erfgoedlijst staat, mag afgebroken worden omdat het enige waardevol element in het gebouw de houten trap is. Wat er daarmee zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De waarde van de trap is echter onvoldoende om het gebouw in zijn originele staat te behouden. De gebouwen zijn een aaneenschakeling van kmo-units voor ambachtelijk gebruik, voor verkoop. De units kunnen gebruikt worden door kleine zelfstandigen die nood hebben aan een opslagplaats zoals bijvoorbeeld een aannemer sanitair of timmerman. Aangezien volgens de bepalingen in het RUP de functie op het terrein behouden dient te blijven, wordt enkel opslag in de nieuwe units toegelaten en worden commerciële functies niet toegelaten in deze units. De kmo-units hebben een grootte tussen 127 m² en 349 m². De totale oppervlakte van de bedrijfsunits samen met de hoogspanningscabine bedraagt 3.882 m². De nieuwe woning wordt op de rooilijn van de Kortrijksestraat aan de linkerzijde van een aanpalende meergezinswoning ingeplant. De woning heeft een breedte van 7,92 meter en een bouwdiepte van 11,22 meter. De toegang tot de woning wordt aan de linkerzijde voorzien. Er wordt een inpandige garage voorzien. De woning wordt opgetrokken met twee bouwlagen en een zadeldak, waarvan de kroonlijst op 6,50 meter ligt en de nokhoogte op 12,23 meter. Tussen de woningen met tuinen gelegen langs de Kortrijksestraat en de nieuwe bedrijfsunits wordt een groenstrook aangelegd met waterbuffer. Tussen de waterbuffer en de gebouwen wordt een brandweerweg voorzien. De bedrijfsunits worden op ongeveer 15 meter van de perceelsgrenzen van de woningen aan de Kortrijksestraat ingeplant. De bereikbaarheid van de units gebeurt via De Knok die heraangelegd wordt en zal tot op een breedte van 5,25 meter uitgebreid worden tot op het einde van de gebouwen. Verder zal de Knok zijn hoofdzakelijk fietskarakter behouden. Die weg, nu nog een privéweg, wordt gratis afgestaan aan de gemeente ter inlijving in het openbaar domein. (GS)