Waterwegen en Zeekanaal NV, de stad Harelbeke en de intercommunale Leiedal bundelen daarvoor de krachten. De elektriciteitscentrale langs de Leie in Harelbeke in de Vaarnewijkstraat ...

Waterwegen en Zeekanaal NV, de stad Harelbeke en de intercommunale Leiedal bundelen daarvoor de krachten. De elektriciteitscentrale langs de Leie in Harelbeke in de Vaarnewijkstraat wordt op vandaag niet meer gebruikt. Gezien de strategische ligging van de centrale nabij het (binnenkort vernieuwde) stadscentrum, wil de stad, samen met Intercommunale Leiedal en W&Z nadenken over de herinvulling van de site als watergebonden bedrijventerrein. Door de Leiewerken ontstaat immers de opportuniteit om ter hoogte van dit terrein een kaaimuur te bouwen. Vooraleer een samenwerking tot herinrichting van het bedrijventerrein tot stand kan komen, moet eerst een haalbaarheidsonderzoek (bodemonderzoek, raming kosten, subsidiemogelijkheden, ...) uitgevoerd worden.Voormelde partijen ondertekenden op 30 januari de samenwerkingsovereenkomst om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en hun engagement te bevestigen.