RvV vernietigt vergunning werken aan startbaan luchthaven tweede keer: Wel degelijk MER-plicht voor ILKW

De omgevingsvergunning die opnieuw werd vernietigd heeft betrekking op de noordzijde - onderzijde van de foto - waar een taxiweg en de dienstweg binnen het luchthaventerrein werd gebracht. (foto SL)
Stefaan Lernout

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft andermaal de omgevingsvergunning voor de recente infrastructuurwerken aan de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem vernietigd. Een nieuwe aanvraag voor een vergunning, die voor alle duidelijkheid losstaat van de exploitatievergunning, moet binnen de vier maanden ingediend worden.

Grote infrastructuurwerken aan de luchthaven waren noodzakelijk, wilde ILKW (Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem) vanaf 2024 de uitbating privatiseren, want dan loopt de subsidieovereenkomst met de overheid af. De investering van 10 miljoen euro trok onder meer de taxibaan recht en creëerde een ‘airzone’, een zone waarlangs de vliegtuigen op een veilige manier naar hun loods kunnen rijden. De omgevingsvergunning om die werken te laten plaatsvinden werd gegund door de Vlaamse overheid. De luchthaven was van oordeel dat een vereenvoudigde procedure tot het bekomen van een vergunning voldoende was, omdat de aanpassingswerken beperkt waren en zonder impact voor de activiteiten op de luchthaven. Dit betekende dat er volgens de luchthaven geen MER (Milieu Effecten Rapport) moest opgemaakt worden.

MER is noodzakelijk

In december 2020 werd de vergunning al een eerste keer vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat de procedure niet correct werd gevolgd. Met een heel beperkt aantal wijzigingen leverde de Vlaamse overheid een identieke vergunning af, opnieuw volgens een vereenvoudigde procedure. Opnieuw werd deze vergunning betwist door een aantal buurtbewoners, opnieuw met succes. Voor de tweede keer op rij werd de vergunningsbeslissing van de Vlaamse overheid vernietigd. De Raad is van oordeel dat er wel degelijk een MER-plicht is, waarbij de vereenvoudigde procedure niet kan gevolgd worden. Om alsnog een omgevingsvergunning te bekomen dient de luchthaven binnen de vier maanden een nieuwe aanvraag in te dienen bij het Vlaamse Gewest, deze keer aangevuld met een MER. Dat is geen goed nieuws voor de luchthaven, een MER kijkt onder meer naar de impact op de omgeving, een dichtbevolkt gebied. Daarbij komt nog dat een recente kosten-baten studie aantoonde dat de sluiting van de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem netto de meeste baten oplevert.

We betreuren de beslissing van de raad vanzelf- sprekend ten zeerste

Welk gevolg Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) geeft aan het resultaat van de studie zal blijken in de komende maanden.

Reactie luchthaven

“We betreuren de beslissing van de raad vanzelfsprekend ten zeerste”, reageert Filip Daem, voorzitter Raad van Bestuur ILKW.

“De vergunningsprocedure loopt nog altijd, Vlaanderen zal een nieuwe omgevingsvergunning vraag indienen. Met verdere motivatie. De reden van de weigering is dat onvoldoende gemotiveerd werd waarom de vereenvoudigde procedure is gevolgd. Er werd niet voldoende aangetoond waarom geen Plan MER werd opgestart in het kader van die werken. Volgens het arrest is er sprake van een feitelijke uitbreiding door de extra verharding die werd aangelegd, wat tot extra lawaaihinder zou kunnen leiden. Niet onbelangrijk in dit verhaal: er loopt wel degelijk een plan-MER onderzoek. Alle luchthavens moeten in 2024 een nieuwe omgevingsvergunning krijgen, in het kader van die hernieuwing hebben we vorig jaar zelf een Plan-MER opgestart. Dat onderzoek zal weldra afgerond zijn en zal de hele impact op de omgeving in kaart brengen. Voor alle duidelijkheid: de exploitatievergunning staat los van de infrastructuurwerken. Die moesten we uitvoeren omwille van de veiligheid. Niet omdat we de exploitatie van de luchthaven wensten uit te breiden.”

Naar alle waarschijnlijkheid zal een cassatieberoep tegen de beslissing aangetekend worden bij de Raad van State.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.