RUP Oostkaai Ieper moet site Cibus nieuwe bestemming geven

Schepen Philip Bolle aan de kop van de vaart met rechts het voormalige Cibus. “Voor industrie zit je hier te dicht bij bewoning.” (foto TOGH)
Tom Gheeraert

Nu het vroegere veevoederbedrijf Cibus langs de Oostkaai leegstaat, wil het Ieperse stadsbestuur een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor de hele site. Bedoeling is om wat nu ingetekend is als industriezone een nieuwe bestemming te geven. “Dat kan gaan om woningen, kantoren of een mix van verschillende functies”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (Vooruit).

Aan de kop van het Ieperleekanaal situeert zich de leegstaande bedrijfssite van Cibus met een oppervlakte van ongeveer 1,3 hectare. Aansluitend erop bevindt zich ook de site van doe-het-zelfzaak Delva met een oppervlakte van 0,87 hectare. Het zijn die sites die met het RUP Reconversie Oostkaai een nieuwe ruimtelijke bestemming moeten krijgen. “Die twee sites zijn eigendom van twee families die gerelateerd zijn met elkaar”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (Vooruit) uit. “Het gaat om een reconversiedossier, want in het oude bpa (bijzonder plan van aanleg, red.) staat dat de zone bestemd is voor industrie. Als stad zijn we er echter van overtuigd dat industrie daar niet meer wenselijk is. Je zit daar te dicht bij bewoning, onder ander door de Westkaai die relatief recent nog ontwikkeld werd. We willen daar iets zachter, een soort van overgang van het woonlint van de Polenlaan richting Oostkaai met een beetje vermenging van functies.”

Groene long

De bedoeling is om een RUP op te maken en te bekijken wat mogelijk is. “Belangrijk is dat de afgebakende zone eigenlijk loopt tot achter de Paddenvijverstraat, omdat achter de huizen in die straat een aantal heel grote tuinen liggen”, vervolgt Bolle. “Die grote groene long wordt heel bewust opgenomen in het RUP om eigenaars de mogelijkheid te geven om eventueel een deel van die groene zone te verwerven.”

In dat scenario wordt er vanuit gegaan dat de site Cibus gekocht zal worden door een bouwpromotor. “Wat vandaag groen is, moet groen blijven. Daar wordt niet op gebouwd”, zegt Bolle. “Het is echter ook de eis van de stad om per woongelegenheid 50 m² publiek groen te realiseren. Hoe meer groen de eigenaars dus kunnen verwerven, hoe meer – of hoe dichter – er kan gebouwd worden en hoe meer woonentiteiten je kan aanbieden. We proberen daar een goed evenwicht in te bewaren. Je kan daar een mix maken van woningen, kantoren en verschillende andere functies.”

Van de gelegenheid wordt er ook gebruik gemaakt om de mobiliteit en de inrichting van de kop van het kanaal te herbekijken. Er waren al geruchten dat er een rondpunt zou komen op het kruispunt van de Oostkaai met de Diksmuidseweg. “Dat is voorbarig. Dat is wel een vrij moeilijk kruispunt en niet echt overzichtelijk. Laat ons zeggen dat het wel de betrachting is om in de opmaak van het RUP te bekijken of dat niet anders kan georganiseerd worden.”

Verlaagde boorden?

Er wordt ook al jarenlang gedroomd om aan de kop van het kanaal iets mogelijk te maken naar analogie met de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. “Dat zal niet in dat RUP staan. De contouren van de kop van het kanaal zijn er niet in opgenomen. Het probleem is dat de haven en het water geen eigendom zijn van de stad, maar van De Vlaamse Waterweg. In de loop van de ontwikkeling van het RUP zullen we dan ook proberen te spreken met De Vlaamse Waterweg om te zien of er inzichten zijn bij hen om die hele zone aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Zouden daar bijvoorbeeld verlaagde boorden kunnen komen? Dat gaat echter om geld dat door De Vlaamse Waterweg opgehoest moet worden. Als zij geen plannen hebben in die richting, dan gebeurt er niks.”

Dinsdag lichtte het studiebureau het dossier voor het eerst toe aan de Gecoro. Op dinsdag 19 oktober vindt er om 19 uur een infovergadering plaats over de plannen in AC Auris.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.