De Vlaamse overheid schrijft voor dat geen enkel recyclagepark gratis mag zijn. Kortrijk had zich hieraan nog niet aangepast en werd hiervoor op de vingers getikt. Vanuit het principe 'de vervuiler betaalt' dat de afvalberg moet verkleinen, eist Vlaanderen dat alle recyclageparken 'diftar' zijn. Diftar houdt in dat er meerdere tarieven zijn voor verschillende fracties (geDIFferentieerde TARieven) die betaald worden volgens hoeveelheid. Momenteel is dit in Kortrijk enkel het geval voor bezoekers met een aanhangwagen of lichte vracht en/of KMO's op het recyclagepark Graaf Karel de Goedelaan. Wie vandaag met een personenwagen naar de verschillende recyclageparken komt, kan er gratis zijn afval achterlaten. Dit zal dus niet langer kunnen. Kortrijk maakt van deze gelegenheid gebruik om het recyclageparkbeleid te moderniseren.
...