In 2003 werd de eerste spadesteek voor een volledig nieuwe Centrale Doortocht - de Roeselaarsestraat en de Gentsestraat tot aan de rotonde met de Dirk Martenslaan - gegeven. Nu, zestien jaar later, zijn de werken volledig achter de rug. De laatste fase ging van start in augustus 2017 en nadert stilaan de voltooiing. Dat stemt ook het stadsbestuur tevreden. "Het hele traject is nu volledig up to date en we kunnen weer helemaal vooruit kijken", stelt schepen van Economie Lisbet Bogaert (N-VA).
...

In 2003 werd de eerste spadesteek voor een volledig nieuwe Centrale Doortocht - de Roeselaarsestraat en de Gentsestraat tot aan de rotonde met de Dirk Martenslaan - gegeven. Nu, zestien jaar later, zijn de werken volledig achter de rug. De laatste fase ging van start in augustus 2017 en nadert stilaan de voltooiing. Dat stemt ook het stadsbestuur tevreden. "Het hele traject is nu volledig up to date en we kunnen weer helemaal vooruit kijken", stelt schepen van Economie Lisbet Bogaert (N-VA).Alleen is de Roeselaarsestraat heel wat van zijn glans verloren. Waar het vroeger, samen met de Marktstraat, bekend stond als hét kloppende commerciële hart van de stad, valt nu vooral de leegstand in de straat op. Zo'n dertig (voormalige) handelspanden staan leeg of zoeken een nieuwe invulling. "Die realiteit kunnen we niet ontkennen", knikt de schepen. "Maar in vergelijk met andere steden doet Izegem het allesbehalve slecht. Neem nu Roeselare, op shoppingvlak toch onze grote broer. Per duizend handelspanden staan er in Izegem 22 leeg, in Roeselare zijn dat er 26."De lege winkeloppervlakte in Roeselare bedraagt 10 procent, in Izegem is dat echter 13,1 procent. "Maar onze evolutie van het aantal leegstaande handelspanden is beter. In 2008 stond vijf procent van alle winkelruimtes in Izegem leeg, dit jaar is dat 8 procent. Roeselare evolueert dan weer van 7,5 naar 9 procent.""De leegstandsduur is bij ons ook beter. 40 procent is aanvangs- en frictieleegstand, terwijl 28 procent langdurig leeg staat. 32 procent kampt met structurele leegstand. In Roeselare is 33,8 procent frictieleegstand en liefst 40,7 procent staat langdurig leeg. 25,5 procent heeft een structurele leegstand."Dat er een problematiek heerst, ontkent Lisbet Bogaert niet. "We moeten ook eerlijk zijn: Izegem is geen winkelstad als buren Roeselare en Kortrijk. Hier koop je gericht en wil je je wagen zo dicht mogelijk parkeren. Met de parkeerhaven in de Marktstraat hebben we daar ook een afdoend antwoord op geboden. En sinds begin 2018 biedt de stad ook vier verschillende premies aan om handelaars in Izegem te ondersteunen. Die bedragen telkens 7.500 euro, met een maximaal gecombineerd totaal van 25.000 euro. Voorwaarde is wel dat de handelszaak minstens vijf jaar in Izegem actief blijft."Zo is er de verhuispremie, waarbij handelszaken van buiten het kernwinkelgebied verhuizen naar een plek ín die zone. "Dat gebied omvat de Grote Markt, de Marktstraat, de Gentsestraat tot aan de Papestraat, de Ketel- en Hallestraat, de Koornmark, de Roeselaarsestraat tussen de Ommegang- en de Marktstraat, de Brugstraat en het Baertshof. Verder is er ook een activeringspremie om structureel leegstaande panden nieuw leven in te blazen en er is ook nog de gevelrenovatiepremie en een omvormingspremie. Daarmee kunnen handelspanden buiten het kernwinkelgebied tot woning verbouwd worden. Deze maatregelen beginnen aan te slaan en de komende jaren willen we er ook fors op inzetten. Onze handelaars moeten we stevig ondersteunen. In die optiek hopen we om voor de start van de zomervakantie een nieuwe ambtenaar lokale economie aan te stellen."De handelaars die de laatste fase van de heraanleg van de Roeselaarsestraat aan de lijve ondervonden, kregen ook een hinderpremie van 2.000 euro en konden per dag met gedwongen sluiting aanspraak maken op 80 euro. Een deel van de verantwoordelijkheid rust ook bij de handelaars zelf, zegt schepen Bogaert. "We willen hen meer laten samenwerken en daarvoor hebben we de eerste stappen al gezet. Met enkele handelaars is een kerstmarktcomité opgericht. Bedoeling is om het huidige concept uit te breiden van één naar twee dagen. Op zaterdag 21 en zondag 22 december willen we zowel de omgeving van de Sint-Tillokerk, de Marktstraat als de Grote Markt in kerstsfeer onderdompelen. In de Marktstraat kunnen we zelfs een soort Winterbatjes organiseren. Dergelijke initiatieven kunnen alleen maar versterkend werken en het commerciële leven in onze stad aanzwengelen. Izegems is allesbehalve dood en begraven als winkelstad, maar we blijven keihard werken."Het Frunpark als factor voor de leegstand aanwijzen, doet de schepen niet. "Beide zijn perfect complementair. Grote ketens op het Frunpark, speciaalzaken en detailhandel in het centrum. Alleen is het een utopie te denken dat alle shoppers van het Frunpark naar het centrum zullen afzakken. We merken wél dat de ingrepen in de Marktstraat zijn vruchten afwerpen. Van de 33 bestaande winkelpanden staan er nu amper vijf leeg en met de eigenaar van het grootste leegstaande pand hebben we binnenkort een afspraak om te bekijken hoe we die ruimte kunnen invullen. En straks strijkt ook Studio Allossa van Saartje Allosserie er neer. Er is heel veel goeie wil om commercieel Izegem opnieuw te doen bruisen."