De Rederscentrale spreekt van een prijsdaling van 33 tot 50 procent sinds het uitbreken van de coronacrisis. "De vraag naar Belgische vis stortte in doordat de restaurants en de markten gesloten zijn en omdat een deel van de export naar het zuiden van Europa wegviel, verklaart directeur Emiel Brouckaert van de Rederscentrale. "We zien de prijsdaling voor alle soorten: rog, platvis, inktvis... Ik heb al 14 dagen stilgelegen", zegt Bruno Decordier, wiens schip, de Z.67 Rubens, deze week aan de kaai lag in Oostende. "Dan voeren we toch weer uit. Op de Noordzee, dat leek haalbaar met de gezakte mazoutprijzen. Maar na drie dagen gaven we het op. We haalden maar de besomming die we anders in één dag halen. Dat is de moeite niet."
...

De Rederscentrale spreekt van een prijsdaling van 33 tot 50 procent sinds het uitbreken van de coronacrisis. "De vraag naar Belgische vis stortte in doordat de restaurants en de markten gesloten zijn en omdat een deel van de export naar het zuiden van Europa wegviel, verklaart directeur Emiel Brouckaert van de Rederscentrale. "We zien de prijsdaling voor alle soorten: rog, platvis, inktvis... Ik heb al 14 dagen stilgelegen", zegt Bruno Decordier, wiens schip, de Z.67 Rubens, deze week aan de kaai lag in Oostende. "Dan voeren we toch weer uit. Op de Noordzee, dat leek haalbaar met de gezakte mazoutprijzen. Maar na drie dagen gaven we het op. We haalden maar de besomming die we anders in één dag halen. Dat is de moeite niet.""Er is nog heel veel quotum in de Noordzee. Ik wou het wel proberen, vooral voor het inkomen van de bemanning. Als we break-even speelden, kon ik daar wel mee leven. Maar het lukte niet. Dan is aan de kant blijven de enige oplossing. Dat kost ook geld, want in de verzekeringspolissen zijn geen stillegperiodes meer voorzien. Maar het kost me minder dan te varen."Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) had maandag in Oostende een overleg met de Rederscentrale. "Vorige week kregen we een noodkreet van de sector", aldus de minister. "De verliezen zijn erg groot. Europa laat toe dat de vissersschepen in extreme omstandigheden een tijd worden stilgelegd en de reders steun ontvangen. Er moeten wel afspraken gemaakt worden om dat fair te organiseren."De Rederscentrale is nu gevraagd om deze week nog een regeling uit te werken om de vissersschepen - onze vloot telde er eind 2019 nog 69 - volgens een beurtrol elk een tijdje aan de kaai te houden. De Vlaamse regering zal die regeling dan deze of volgende week goedkeuren. Europa laat zo'n stillegregeling toe, maar stelt geen extra centen ter beschikking. Wel is het mogelijk om het bestaande Europese budget voor de ondersteuning van de visserij anders te verdelen en zo de reders financieel te steunen als hun schepen worden stilgelegd. "Er start binnenkort een campagne van de VLAM om de consument aan te zetten om lokale vis te kopen", vertelt minister Crevits. "Dat zal werken, maar het kan niet beletten dat het zonder steun voor de vissers onrendabel is om uit te varen. Het is de allereerste keer dat we op de stillegregeling een beroep doen om zo te vermijden dat de prijzen in elkaar storten. Ook Frankrijk, Nederland en Duitsland werken plannen in die richting uit.""De meningsverschillen zullen groot zijn, maar we moeten tot een consensus komen", beseft Bruno Decordier. "Best zou een tijdlang de helft van de schepen stilliggen en de andere helft varen. Maar ook dat mag niet te lang duren. Ons financieel plan is niet opgemaakt om de helft van het jaar stil te liggen, ook al krijgen we steun. Ik had nooit kunnen denken dat het nog zo erg zou worden. Begin dit jaar zag het er erg goed uit voor de visserij. Ik was zelfs bezig met de aankoop van een tweede vaartuig. Ik heb me al afgevraagd of ik dat gedurfd zou hebben, had ik het geweten. Het was een donderslag bij heldere hemel. Je ziet hoe snel het allemaal kan draaien.""In februari en maart lagen wij twee maanden stil voor verbeteringswerken aan het visruim", vertelt Willy Lepeire, reder van de O.154 Wilmar. "Door corona liepen de werken ook nog uit. Dan voeren we weer voor vijf dagen uit, maar de prijzen waren nooit zo laag. 500 kg rog ging gewoon naar de kupe, zoals wij zeggen, omdat er niemand op bood. Dat is hoogst uitzonderlijk. Ik zit sinds 1961 in de visserij. Een situatie als deze maakte ik nog nooit mee.""Ons eerste idee was voortdoen. Dat zit in de genen hé", zegt Geert De Grote, voorzitter van de Rederscentrale en reder van de Z.98. "We zagen het ook als een morele plicht om te blijven aanvoeren. Maar het duurt te lang. We raken er niet meer aan uit. De prijzen zijn zwak en we komen nu ook in een periode van het jaar waarin de vangsten verminderen. Dan liggen we beter enkele weken stil. Maar liefst niet te lang. Vijf reders, onder wie ikzelf, besloten onlangs om een nieuw schip te laten bouwen. Maar dan gebeurt dit. We kunnen nu niet meer terug, alles gaat door. We maakten al veel mee in de visserij, hopelijk komen we ook deze crisis door."