Tijdens een inderhaast samengeroepen buurtoverleg - mét respect voor de coronamaatregelen - wisselden de inwoners van de Radestraat van gedachten over de aanvraag van Unilin Insulation voor een nieuwe omgevingsvergunning. Op de website van de stad en het omgevingsloket staat weliswaar dat het om een hernieuwing van de bestaande milieuvergunning gaat, maar enkele passages baren de bewoners zorgen. Op de vragen of de aanvraag effecten heeft op de bodem en de luchtkwaliteit en daardoor op het milieu of de menselijke gezondheid, staat er '...

Tijdens een inderhaast samengeroepen buurtoverleg - mét respect voor de coronamaatregelen - wisselden de inwoners van de Radestraat van gedachten over de aanvraag van Unilin Insulation voor een nieuwe omgevingsvergunning. Op de website van de stad en het omgevingsloket staat weliswaar dat het om een hernieuwing van de bestaande milieuvergunning gaat, maar enkele passages baren de bewoners zorgen. Op de vragen of de aanvraag effecten heeft op de bodem en de luchtkwaliteit en daardoor op het milieu of de menselijke gezondheid, staat er 'ja' te lezen. Bovendien is er sprake van een nieuwe chemische installatie die lawaai, trillingen en chemische uitstoot veroorzaakt.De buren zijn op zich niet tegen de isolatiefabriek, maar stellen zich vragen bij de manier waarop deze veranderingen doorgevoerd worden. "We voelen ons als wijk een beetje koud gepakt. Slechts een heel klein aantal omwonenden heeft een brief met een woordje uitleg gekregen. Aan de buitenkant van het bedrijf hebben we nergens de kenmerkende gele aankondiging voor de aanvraag van een omgevingsvergunning gezien", klinkt het bij de buren, die met één stem naar buiten willen komen. Ook het feit dat het openbaar onderzoek van 11 juli tot en met 9 augustus loopt, zit de buren niet lekker. "Middenin de zomerse vakantieperiode. We verdenken Unilin niet van slechte wil, maar het is toch een opvallende timing", klinkt het.Bij Unilin hebben ze begrip voor de vragen van de buren, maar het bedrijf benadrukt dat de aanpassingen minder groot zijn dan ze lijken. "Eigenlijk stelt dit dossier niet zoveel voor. We hebben er simpelweg niet aan gedacht dat deze omgevingsvergunning zo'n bezorgdheden zou opwekken", zegt chief sustainability officer Tino Mulle. "Hier komt het op neer: één van onze grondstoffen die we extern aankopen, zal nu in onze eigen fabriek geproduceerd worden. We nemen een installatie van onze Duitse leverancier over en plaatsen die in onze bestaande fabriekshallen." Volgens Mulle gaat het om een beperkte installatie die geen risico vormt voor werknemers of omwonenden.Om alle bekommernissen weg te nemen, reikt Unilin de hand aan het buurtcomité. "Het is absoluut geen enkel probleem om even uit te leggen aan de buren wat deze installatie inhoudt. Ik zal de initiatiefnemers aanspreken en uitnodigen om langs te komen in het bedrijf. Dat kan in principe komende dinsdag al", belooft Mulle, die herhaalt dat de gevaren in de omgevingsaanvraag uit hun context getrokken worden. "Daarin staan de naakte risico's, zonder de verzachtende maatregelen die we in acht nemen. Als je zo'n aanvraag indient, moet je altijd van het ergste uitgaan. Maar het spreekt voor zich dat wij hier nauwgezet en veilig werken." (PNW)