De Lijn had de bestelling van 146 lagevloertrams, de grootste bestelling van trams door De Lijn ooit, aanvankelijk toegewezen aan het Spaanse CAF. Die beslissing werd echter door de Raad van State geschorst na een klacht van concurrent Bombardier. De Canadese trein- en trambouwer zou de trams in zijn vestiging in Brugge kunnen maken.

Hoe het nu verder moet met de bestelling, wordt op 31 mei door de raad van bestuur van De Lijn bekeken, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. Ofwel wordt de gunningsbeslissing gedetailleerder uitgewerkt en opnieuw voorgelegd aan de raad van bestuur ter goedkeuring, ofwel moet de marktbevraging worden overgedaan. In het laatste geval zou de bestelling 1,5 tot 2 jaar vertraging oplopen.

(BELGA)

De Lijn had de bestelling van 146 lagevloertrams, de grootste bestelling van trams door De Lijn ooit, aanvankelijk toegewezen aan het Spaanse CAF. Die beslissing werd echter door de Raad van State geschorst na een klacht van concurrent Bombardier. De Canadese trein- en trambouwer zou de trams in zijn vestiging in Brugge kunnen maken.Hoe het nu verder moet met de bestelling, wordt op 31 mei door de raad van bestuur van De Lijn bekeken, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. Ofwel wordt de gunningsbeslissing gedetailleerder uitgewerkt en opnieuw voorgelegd aan de raad van bestuur ter goedkeuring, ofwel moet de marktbevraging worden overgedaan. In het laatste geval zou de bestelling 1,5 tot 2 jaar vertraging oplopen.(BELGA)