Provincie geeft kwekerij van koivissen groen licht voor bouw van loods in Hooglede

Turbo Koi uit Hooglede mag een loods van 28,5 bij 54,8 meter bouwen langs de Diksmuidesteenweg. Het heeft daartoe van de provincie een stedenbouwkundige vergunning gekregen, onder voorwaarden.

De uitgebrachte adviezen op de oorspronkelijke aanvraag, door onder andere de afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling (ADLO) van de Vlaamse Overheid en Inagro waren nochtans ongunstig. Volgens ADLO kan de kweek van siervissen immers niet beschouwd worden als een landbouwactiviteit, gezien het niet gaat om ‘voor consumptie geschikte kweek’ en de activiteit geen grondgebonden karakter heeft. Inagro was dan weer van mening dat het businessplan niet realistisch was. Tijdens het openbaar onderzoek werden anderzijds geen bezwaren en adviezen ingediend.

In juni leverde Hooglede een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden af, maar tegen die beslissing tekende Ruimte Vlaanderen beroep aan. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen was echter van mening dat, gezien de aanvraag gericht is op het kweken, de activiteit in agrarisch gebied kan. Door het indienen van een bijkomend financieel plan op de hoorzitting werd ook tegemoet gekomen aan de opmerkingen van Inagro.

De deputatie stelde daarnaast nog twee bijkomende voorwaarden: enerzijds dient de huidige functie voor minstens 20 jaar aanwezig te blijven, om te verzekeren dat de constructie ook in de toekomst voor landbouwdoeleinden zal gebruikt worden. En anderzijds moet er een groenscherm komen in het plantseizoen na de voltooiing van de werken aan de loods.

(FJA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.