Provincie en Ieper zetten eerste stappen om de stad uit te breiden

Op drie locaties, zoals hier in de bibliotheek, staat een infozuil waar men een infobrochure kan meenemen. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

De Provincie en Stad Ieper maken een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de herziening van de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied. In de startnota worden zes potentiële locaties afgebakend waar die uitbreiding zou kunnen komen. Tot 15 juli kan iedereen nog opmerkingen of bezwaren indienen.

In het PRUP Herziening Afbakening Kleinstedelijk Gebied Ieper wordt de afbakeningslijn tussen het stedelijk gebied Ieper en het buitengebied herzien. Daarnaast kan er ook ruimte voorzien worden voor wonen, bedrijvig, publieke ruimte, groen, fietsverbindingen en andere stedelijke activiteiten.

Publieke raaspleging

De deputatie keurde op 5 mei 2022 start- en procesnota van het PRUP goed. Nu volgt een periode van inspraak waarin iedereen ideeën en opmerkingen kan geven over de start- en procesnota. Deze publieke raadpleging loopt van maandag 16 mei tot en met vrijdag 15 juli.

Infomomenten

Er worden ook twee infomomenten georganiseerd, een digitaal op donderdag 2 juni tussen 16 uur en 20 uur en een fysieke infomarkt op donderdag 9 juni om 19 uur in het Vleeshuis. Daarnaast staat er op drie locaties (AC Auris, de bibliotheek en Het Perron) een infozuil waar men een infobrochure kan meenemen.

Zes potentiële locaties

In de startnota worden al zes potentiële locaties voor uitbreiding van het kleinstedelijk gebied afgebakend. Het gaat om Reigersburg (tussen Oude Veurnestraat, Veurnseweg, Diksmuidseweg, Vrijbosroute tot voorbij de Noorderring), Veurnseweg (tussen scholencampus, Veurnseweg, Noorderring en Adriaanseweg), Pannenhuisstraat, Strategische Spie, De Vloei-oost en Sint-Jan oost (ten oosten van Ieper Business Park).

Niet alle locaties worden onderzocht voor dezelfde functies. Zo wordt de mogelijkheid tot bedrijvigheid enkel onderzocht in Reigersburg, Veurnseweg en Sint-Jan oost. Deze laatste twee zijn ook de enige locaties waar de functie wonen niet aan bod komt.

Extra bedrijventerrein

“Het vorige PRUP dateert van 2009”, zegt de Ieperse schepen van Ruimtelijke Ontwikkeling Philip Bolle. “Daardoor werden onder meer de ontwikkeling van de duurzame wijk De Vloei, de uitbreiding van de bedrijvenzone Ieperlee en de uitbreiding van het Tortelbos mogelijk. In deze oefening is het vooral belangrijk om een nieuwe zone voor bedrijvigheid te vinden. Daarvoor kijken we in eerste instantie naar de locatie Reigersburg en Veurnseweg, maar ook nog meer te noorden van de Noorderring, tussen de Vaart en de Pilkemseweg is nog een optie.”

Procedure

De procedure heeft nog een lange weg af te gaan. Hierna volgt een scopingnota, een ontwerpoefening, een voorontwerp, milieueffectenonderzoek, een ontwerp-RUP met openbaar onderzoek en ten slotte de definitieve vaststelling van het PRUP. Er wordt verwacht dat dit afgerond zal kunnen worden in 2024.

Om de procedure tot een goed einde te brengen sloot de Provincie een samenwerkingsovereenkomst met Stad Ieper, waarbij 250.000 euro voorzien wordt voor de studie- en opmaakkosten. De bijdrage van Stad Ieper bedraagt 65.000 euro. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.