De partners van het zogenaamde ketenoverleg bereikten in december een akkoord over eenmalige steun aan de varkensboeren, ter compensatie van de te lage prijzen voor hun producten. Die steun bedraagt 15 eurocent per kilogram vers verkocht varkensvlees, met als doel 15 miljoen euro te verzamelen (waarvan 10 miljoe...

De partners van het zogenaamde ketenoverleg bereikten in december een akkoord over eenmalige steun aan de varkensboeren, ter compensatie van de te lage prijzen voor hun producten. Die steun bedraagt 15 eurocent per kilogram vers verkocht varkensvlees, met als doel 15 miljoen euro te verzamelen (waarvan 10 miljoen euro gegarandeerd). De landbouworganisaties eisten een prefinanciering van 7,5 miljoen euro. "Indien deze prefinanciering niet op korte termijn gerealiseerd wordt, vervalt het akkoord", stelden ze in december.Prefinanciering rond Minister Borsus laat woensdag weten dat het prefinancieringsbedrag gevonden is. "De hele keten (de handelssector, de landbouworganisaties, de slachthuizen, de distributeurs en de sector van de diervoeders) engageert zich breed en draagt bij om deze prefinanciering mogelijk te maken", zo luidt het. "We hebben een nieuwe stap gezet ten voordele van de varkenssector die wordt geconfronteerd met een crisis zonder voorgaande", aldus de minister. "We zetten het werk voort voor onze varkenshouders op alle niveaus om het overleven van de varkenssector te verzekeren."30 miljoen euro Voordat de steun effectief uitbetaald kan worden, moet het akkoord nog worden goedgekeurd door de Belgische en de Europese mededingingsautoriteiten. Oorspronkelijk was de varkensboeren nog 30 miljoen euro toegezegd, waarvan 24 miljoen euro gegarandeerd was. Het overleg daarover sprong echter af. Uiteindelijk werd er dan toch een aangepast akkoord bereikt, na tussenkomst van Borsus en zijn collega van Economie Kris Peeters (CD&V).(belga)