Op zaterdag 20 juli krijgt Heinz Van Roye van de stad Brugge de sleutels van 't Zandlopertje. Tegen het einde van juli wil hij er graag zijn pop-upbar ingericht hebben. Die zal in augustus en september dagelijks open zijn, nadien in de weekends. De vergunning verstrijkt half november.
...