In 2012 werden er al twee windturbines geplaatst. De buurtbewoners uit de Wervikstraat, de Lageweg, Betlehem en de Koekuit in Menen willen daar liever geen derde windturbine zien. Ook...

In 2012 werden er al twee windturbines geplaatst. De buurtbewoners uit de Wervikstraat, de Lageweg, Betlehem en de Koekuit in Menen willen daar liever geen derde windturbine zien. Ook de Fransen die net over de grens in de Rue de la Lys in Halluin wonen en zelfs dichter bij de windturbines wonen dan de Menenaars, verzetten zich hevig tegen de inplanting van een nieuwe windturbine. Hun vraag aan de Europese unie naar een onderzoek naar de twee eerste windturbines werd goedgekeurd. Zij hopen dat het onderzoek zal leiden tot een weghalen van die windturbines. Zij vragen de firma dan ook om te wachten tot dit onderzoek afgerond is vooraleer werk gemaakt wordt van een derde windturbine. De buurtbewoners uit de Lageweg en de Wervikstraat wezen de firma op de overlast die ze van de twee windturbines hebben en dat een derde er echt niet meer bij kan. Ze hadden het over visuele hinder en over lawaaioverlast. (CR)