Daarnaast komt er ook een bar met ontmoetingsruimte en een bibliotheek/ontmoetingsruimte. Het is de bedoeling dat elk dorp een buurtsalon zal krijgen, elk op maat van de specifieke noden.
...

Daarnaast komt er ook een bar met ontmoetingsruimte en een bibliotheek/ontmoetingsruimte. Het is de bedoeling dat elk dorp een buurtsalon zal krijgen, elk op maat van de specifieke noden. De dienstverlening op peil houden in landelijke gemeenten is niet zo eenvoudig. "De lokale bakker en kruidenier verdwijnen, het aantal inwoners daalt, de leefbaarheid van de dorpen staat onder druk. Er zijn steden en gemeenten die deze basisdienstverlening afbouwen, maar dat gebeurt niet in Poperinge", zegt Matthias Breyne, dienst Cultuur. De stad investeert al enige tijd extra in de dorpen. Watou kreeg een nieuw ontmoetingscentrum De Bollaard en in Roesbrugge werd een buurtsalon uitgewerkt. Nu is Krombeke aan de beurt. "Elk dorp heeft zijn noden en wensen en daardoor nood aan een specifieke aanpak. Via bevragingen, infomomenten en het bewonersplatform kregen de inwoners van Krombeke, onder wie vele vaste gebruikers van het ontmoetingscentrum, de voorbije maanden de kans om hun zegje te doen over de herinrichting van OC De Bampoele", vertelt Matthias Breyne nog.Dat participatietraject, mede begeleid door het studiebureau Yellow Window, zorgde voor een unieke dynamiek in het dorp. Het creëren van een buurtsalon, het opknappen van het hart van de gemeenschap kan enkel slagen als de gemeenschap van dichtbij betrokken is. Een buurtsalon is een bruisend knooppunt in het dorp. "Inwoners kunnen er elkaar ontmoeten, deelnemen aan verschillende activiteiten, een beroep doen op een beperkte dienstverlening of zelfs aankopen doen in een winkelpunt", zegt Matthias. Lees verder onder de simulatieDe noden in Krombeke blijken groot te zijn. "Nood aan ontmoeting, nood aan een winkeltje,... De vragen waren minstens even groot: de kinderopvang moet een ruimere plaats krijgen, maar niet ten koste van andere gebruikers. Wat met de kerkfabriek en de bibliotheek? En vergeten jullie zeker niet voldoende berging?" De noden en de vragen werden meegenomen in de uitwerking van het vernieuwde OC De Bampoele. De voorziene invulling lijkt alvast veelbelovend. "De kinderopvang verhuist van de kleine ruimte in de pastorie naar de huidige berging helemaal achteraan het gebouw. Deze ruimte wordt grondig aangepakt, met extra ramen, sanitair en een doorgang naar de buitenspeelruimte."De vergaderzaal wordt wat verkleind om voldoende ruimte te geven aan de kinderopvang. De keuken en de kasten worden gevrijwaard. De grote zaal blijft ongewijzigd, maar er komen twee extra deuren, naar enerzijds de poetsberging en anderzijds naar de grote berging voor tafels en stoelen. "De oude mazoutketel wordt verwijderd en in de plaats komt een nieuwe installatie op gas. De pastorie wordt grondig aangepast, daar komen een winkel, een bar, een bibliotheek en één grote ontmoetingsplaats. De buurtwinkel zal uitgebaat worden door De Lovie", legt Matthias uit. "De Lovie heeft reeds in Beveren-aan-de-IJzer (Alveringem) een 'dorpspunt' opgericht, inclusief een winkel. Deze expertise nemen ze mee om ook in Krombeke iets gelijkaardigs op poten te zetten. De Lovie zorgt voor een permanente aanwezigheid, het openhouden van de nieuwe winkel en het ondersteunen van de vaste gebruikers en stadsdiensten. Zo zal de bibliotheek open zijn als de winkel open is. Deze winkel heeft bijzondere aandacht voor landbouwproducten via de korte keten. Maar ook brood, gebak en droge voeding zullen verkregen of besteld kunnen worden." Als alles goed verloopt, zullen de werken in oktober 2020 van start gaan. "De werken zullen in drie fases gebeuren. Eerst de kinderopvang, daarna foyer en bergingen en als laatste is de pastorie aan de buurt. Deze werken zullen afgerond zijn eind juni 2021. De inwoners en vaste gebruikers van het ontmoetingscentrum worden betrokken en geïnformeerd over het verdere verloop van de werken." (LB)