Een 70-tal personeelsleden van de distributienetwerkbeheerder had vorige donderdag het werk neergelegd. Zij namen het niet dat de frequentie van de wachtdienst...

Een 70-tal personeelsleden van de distributienetwerkbeheerder had vorige donderdag het werk neergelegd. Zij namen het niet dat de frequentie van de wachtdiensten werd opgedreven en dat oudere werknemers ook nog in die belastende shiften te werk werden gesteld.Zaterdag zaten de bonden en directie samen om een nieuw voorstel uit te werken. De belangrijkste eisen werden ingewilligd. De wachtdiensten zijn bevroren op één om de zes weken, terwijl dat nu vaak één op vier was, en 56-jarigen worden niet meer belast met de wachtdienst. Volgend jaar wordt die leeftijdsgrens nog verlaagd tot 55 jaar.Een nipte meerderheid keurde het voorstel goed. Het personeel drong er bij de vakbonden op aan om de situatie nauwgezet op te volgen om te zien of de voorstellen daadwerkelijk worden uitgevoerd.(BELGA)