Aaron Vanneste en Joran Vanhoenacker, die vorig jaar Papago pop-up runden en Gilles Verhaeghe, bekend van Nuba-R, sloegen de handen in elkaar om van de tuin van het oude pand van Papago opnieuw een pop-up bar en ontmoetingsplek met wintertuin te maken. "We doen elk jaar iets in samenwerking met de stad en telkens wordt het iets groter. Dit jaar is er met Meet een binnen- en een bui...