"Sinds het begin van deze legislatuur hebben we geduid dat we een publiek-private samenwerking wensen aan te gaan om de site Abdijhoeve levendig te maken. Daarom hopen we op de goedkeuring van de gemeenteraad om de concessie voor een ontbijthuisje voor een 30-tal bezoekers en een bistro voor zo'n 60 klanten, die allebei in het achterste gedeelte van de oude hoeve zouden komen", zegt burgemeester Anthony Dumarey.
...

"Sinds het begin van deze legislatuur hebben we geduid dat we een publiek-private samenwerking wensen aan te gaan om de site Abdijhoeve levendig te maken. Daarom hopen we op de goedkeuring van de gemeenteraad om de concessie voor een ontbijthuisje voor een 30-tal bezoekers en een bistro voor zo'n 60 klanten, die allebei in het achterste gedeelte van de oude hoeve zouden komen", zegt burgemeester Anthony Dumarey.Intussen is door SBSO Ter Zee al gestart met de renovatie van de buitenmuren. De leerlingen hebben de muren afgestoomd en zijn klaar om te kaleien. "Toen bleek dat er al een groot probleem was met opstijgend vocht dat op sommige plaatsen al 1.8 meter hoog zat. Daarom werden 3.000 gaatjes geboord en werd er product ingespoten om dit te stoppen", meldt de burgemeester.De nodige infrastructuur werken voor de beide horecazaken zal de stad voor haar rekening nemen. De inrichting van het ontbijthuisje en de bistro komen ten koste van de uitbating. "Wij zorgen er voor dat het gebouw technisch in orde is en de private partner investeert in zijn of haar zaak. Wij vragen dat de kandidaten een businessplan voorleggen, zorgen voor de instandhouding van het historische pand, dat ze op een solide basis starten", somt de burgemeester enkele voorwaarden op. "Naargelang de investering die de kandidaat maakt, zal de huurprijs worden berekend. Dus wie meer en duurzamer investeert, mag op een lagere huur rekenen." "Eind 2021 zouden de twee horecazaken kunnen starten. Om geïnteresseerden een idee te geven van de binnenruimte, houden we op zaterdag 28 maart een infomoment met om 9 uur een plaats bezoek , gevolgd door een gedetailleerde uiteenzetting over de concessie en hoe men alle nodige documenten moet aanleveren" legt Anthony Dumarey nog uit.Het oorspronkelijke plan om het hotelgedeelte te slopen is intussen afgevoerd. Dat zou in een latere fase, na goedkeuring van heel wat instanties zoals Monumenten en Erfgoed, eveneens gerenoveerd worden. In de huidige legislatuur zal de stad zelf 2.500.000 euro investeren in de Abdijhoeve. "Het is de wens van deze bestuursploeg om tegen eind 2024 de renovatie van de Abdijhoeve te kunnen afronden", besluit de Oudenburgse burgemeester.