Oppositie over Kortrijkse leegstand: “Plan is goed, maar het gaat te traag”

Axel Vandenheede

Op ons dossier over de winkelleegstand in Kortrijk kwam al een aantal politieke reacties binnen. Groen ziet goede dingen in de plannen van de stad, maar het centrum moet volgens hen aantrekkelijker worden om er ook te wonen en te werken. Kortrijk Vooruit vraagt dan weer een meer nauwkeurige opvolging en toepassing van de leegstandsheffing

Matti Vandemaele, gemeenteraadslid voor Groen stelt dat Kortrijk al heel lang een winkelstad is, maar vandaag wel voor enorme uitdagingen staat. “Sommige van die uitdagingen gaan ver over onze stadsgrenzen heen zoals de vraag hoe we het webshopgebeuren kunnen verzoenen met stedelijke winkelkernen. Daarnaast is er de vraag hoe we omgaan met baanwinkels en shoppingcentra in de periferie. Er moet dringend een regionale visie komen, zodat de gemeenten in de regio elkaar niet dood concurreren.”

Volk tijdens de week

“In Kortrijk wordt de bevolking ouder. Het huidige beleid van feestjes en evenementen lokt tijdelijk volk naar de stad maar kan mensen niet overtuigen om hier te wonen. Dé manier om leegstand aan te pakken is mensen overtuigen om in onze stad te komen wonen en om tegelijk werken in het centrum te stimuleren. Tijdens de week daalt de kritische massa om te shoppen, eten, drinken… Daardoor is het ook moeilijk om levensvatbare handelszaken uit te bouwen.”

Matti Vandemaele (Groen).
Matti Vandemaele (Groen).© JVGK

“Het is belangrijk dat er voldoende volk in de stad rondloopt, ook als er geen evenementen zijn” – Matti Vandemaele (Groen)

Groen stelt wel dat de inhoudelijke keuzes in het handelsplan goed zijn. “Een stad die de regierol vastpakt met sfeerzones en een sturend stedenbouwkundig- en premiebeleid om een kleiner maar kwaliteitsvoller winkelgebied neer te zetten. Dat is moedig, duidelijk en belangrijk. De sfeerzones, de verhuispremie, de premie wonen/werken boven winkels, de premie om handelspanden samen te voegen… allemaal prima. Het bescheiden succes van Kortrijk Zaait en het succes van Topzaak moeten inspireren om voort te doen.”

“Strenger bestraffen”

“Maar… De uitvoering van het handelsplan gaat veel te traag. Een betere mobiliteit, zoals een beter openbaar vervoer en betere fietsverbindingen, is ook belangrijk om er voor te zorgen dat er ook voldoende volk in de stad rondloopt als er geen evenementen zijn. Een duidelijk actieplan om het centrum opnieuw aantrekkelijk te maken als werkplek is noodzakelijk. Tot slot ijvert Groen ervoor om leegstand sneller te bestraffen en de leegstandsheffing op te trekken.”

Ook Kortrijk Vooruit reageert. Geo Verstichel: “In Kortrijk blijft men omtrent de cijfers over de leegstand erg vaag. Nochtans is het opsporen en aanpakken van leegstand van woningen en gebouwen een gemeentelijke, stedelijke bevoegdheid.”

Geo Verstichel (Kortrijk Vooruit).
Geo Verstichel (Kortrijk Vooruit).© JVGK

“De stad kan ook leegblijvende gebouwen zelf in beheer nemen” – Geo Verstichel (Kortrijk Vooruit)

“De oorzaken die leiden tot leegstand zijn zeer divers. Niet alleen tussen, maar ook binnen de sectoren is er veel beweging zichtbaar. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. De oorzaak ligt niet alleen bij het internet of de crisis, maar in de combinatie hiervan met veranderende behoeften van de klant, samenvoeging van ondernemingen en productinnovatie.”

Exclusiviteit

Kortrijk Vooruit doet alvast enkele aanbevelingen. “In de praktijk blijkt dat in die gemeenten die een heffing invoerden, de leegstand ook daadwerkelijk terugloopt. Met andere woorden: opsporing en correcte opvolging en toepassing van de leegstandsheffing. De openbare actoren kunnen ook gebouwen die leeg blijven staan in beheer nemen, zelfs zonder dat de eigenaar hiermee heeft ingestemd. Dat is beheersrecht en wordt weinig of niet toegepast.”

“Stad Kortrijk zou ook het veranderende winkelpatroon van de bevolking in kaart moeten brengen en een winkellandschap creëren dat een meerwaarde biedt en waarbij exclusiviteit belangrijk is“, besluit Geo Verstichel.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.