Japo Ouwerkerk, Director Public Policy: "Er zijn inderdaad enkele nieuwe besmettingen vastgesteld onder de meer dan 530 werknemers bij Veurne Snacks Plant. Met een snelle toename in België van het aantal positieve gevallen moeten we extra alert blijven in Plant Veurne. De afgelopen dagen zijn daar vier nieuwe besmettingen geregistreerd. Uit onderzoek is gebleken dat een van deze vier besmettingen hoogstwaarschijnlijk in de privésfeer heeft plaatsgevonden ...

Japo Ouwerkerk, Director Public Policy: "Er zijn inderdaad enkele nieuwe besmettingen vastgesteld onder de meer dan 530 werknemers bij Veurne Snacks Plant. Met een snelle toename in België van het aantal positieve gevallen moeten we extra alert blijven in Plant Veurne. De afgelopen dagen zijn daar vier nieuwe besmettingen geregistreerd. Uit onderzoek is gebleken dat een van deze vier besmettingen hoogstwaarschijnlijk in de privésfeer heeft plaatsgevonden en dat er geen nauw contact is geweest met andere collega's. Er was dus geen noodzaak om collega's van deze persoon in preventieve quarantaine te plaatsen. Bij de overige drie besmettingen bleek echter dat er mogelijk wel een verband is vanuit de werkvloer en dat een van deze drie3 mogelijk de andere twee heeft besmet.""In desbetreffende werkomgeving met relatief hoge geluidslast en omgevingswarmte kan in principe op ruim 2 meter afstand goed gewerkt worden en een mondmasker is er dus niet verplicht. Het is echter mogelijk dat de drie collega's elkaar in die werkomgeving met hoge geluidslast vragen hebben gesteld, waarbij de twee meter afstand onvoldoende in acht is genomen en de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden."Vanuit deze vaststelling heeft het management bekeken hoe ze de lokale maatregelen op de werkvloer verder zouden kunnen aanscherpen. "We hebben besloten om over te gaan tot het frequenter dragen van een mondmasker", aldus Japo Ouwerkerk. "Iedereen draagt een mondmasker, tenzij je alleen op je werkpost staat of zit en de 2-meterregel respecteert. Elke medewerker wordt dus verondersteld altijd voldoende mondmaskers bij zich te hebben voor een volledige shift. Uiteraard blijven alle andere maatregelen rond hygiëne, afstand houden en thuisblijven bij symptomen, en de temperatuurcheck bij de ingang onverminderd van kracht.""De mondmaskers worden door PepsiCo aan het begin van elke shift ter beschikking gesteld en ook gedurende de shift zijn er centrale punten in de plant waar altijd mondmaskers beschikbaar zijn. Omwille van direct contact met de besmette personen of omdat ze familie zijn van een van de medewerkers zijn 15 medewerkers preventief in quarantaine geplaatst." Zaterdag liet Japo Ouwerkerk weten dat de 15 medewerkers allemaal al getest werden. Bij iedereen was het resultaat negatief.