Oostende steunde ondernemers in coronatijden al voor 5,5 miljoen euro

Het Economisch Huis (foto) en de stad Oostende boden de ondernemers alles samen voor 5,5 miljoen euro coronasteun.© gf
Het Economisch Huis (foto) en de stad Oostende boden de ondernemers alles samen voor 5,5 miljoen euro coronasteun.© gf
Hannes Hosten

De stad Oostende en het Economisch Huis kenden al bijna 5,5 miljoen euro steun toe aan de Oostendse ondernemers. Het gaat van belastingverminderingen over investeringen om winkelstraten coronaveilig te maken tot tussenkomsten in energiekosten en Oostendebons.

Om de vaste kosten van lokale ondernemers in te dijken, werden verschillende belastingverminderingen doorgevoerd, voorlopg voor 1.152.030,47 euro. Het gaat hier onder meer om een belastingvermindering op terrassen, uitstallingen, sandwichborden, uithangborden, markten en standplaatsen op het openbaar domein, standgeld en elektriciteit van foorkramers, verkoopstanden, opschorting van de hotelverblijfstaksen, kwijtschelding van retributies en vergunningen voor taxi’s en de huurvermindering voor het stedelijk patrimonium.

Verder konden horecazaken in de loop van het jaar 2020 een coronaterras aanvragen die vrijgesteld werd van belastingen en werd er een bedrag van 3.214.020 euro vrijgemaakt voor de realisatie van de Oostendebon, waarmee elk Oostends gezin, maar ook tweedeverblijvers, aankopen konden doen bij lokale handelaars.

Oostende kwam ook tussen à rato van 750.000 euro voor coronagerelateerde kosten voor de organisatie van het coronaveilig shoppen in winkelstraten en voor het plan ‘Zomer 2020’. De som werd besteed aan de veilige heropening van de winkelstraten na de eerste sluiting in het voorjaar en het in goede banen leiden van het zomerseizoen. Een deel werd ook besteed voor de veilige heropening van de winkels na de tweede lockdown en aan enkele flankerende maatregelen in deze tweede sluitingsperiode.

Druktebarometer

“Als pionier in Vlaanderen ging Oostende van start met de druktebarometer, gebaseerd op een doordacht veiligheidsplan”, vervolgt het Economisch Huis. “Verder werden looplijnen en duidelijke signalisatie aangebracht en werden lokale stewards ingeschakeld om de drukte te monitoren en een goede doorstroming te garanderen. Maar ook de aankoop van handgeldispensers en -flesjes, extra mobiele toiletten, wasplaatsen, mondmaskers en signalisatie voor handelaars maken deel uit van dit groter plan om handelszaken actief te houden.”

In het kader van het openhouden en ondersteunen van het handelsapparaat werden de kosten door het Economisch Huis Oostende in de tweede jaarhelft van 2020 geraamd op 759.962,66 euro, waarvan dus 750.000 euro door de stad werd bijgedragen. Gezien de strenge coronamaatregelen aangehouden worden, neemt de stad Oostende sinds eind 2020 de financiële impact van de extra veiligheidsmaatregelen verder rechtstreeks op zich. Met de paasvakantie en het zomerseizoen in zicht tikken de verdere kosten hiervoor dus verder aan.

“De constant wijzigende omstandigheden tijdens de pandemie maakte van de opdracht geen evidentie, maar we speelden telkens kort op de bal”, luidt het bij het stadsbestuur en het Economisch Huis. “We stelden alles in het werk zodat de Oostendse ondernemers optimaal konden functioneren.”

Rechtstreekse toelagen

Bovendien werden er vanuit Economisch Huis Oostende verschillende rechtstreekse toelagen toegekend aan getroffen handelaars. Het ging hier onder meer om een overname van de bankkosten, een tussenkomst in de energiekosten voor éénmanszaken zonder fysieke vestiging en een tussenkomst in de vaste huurkosten voor startende ondernemingen. De kost hiervan bedroeg 99.728,43 euro.

IkkoopInOostende

Naast de uitkering van de rechtstreekse steun, ontwikkelde Economisch Huis Oostende ook tal van andere acties om het consumentengedrag positief te activeren en zo de Oostendse ondernemer te ondersteunen. Het gaat hier onder meer om diverse campagnes onder de noemer “IkkoopInOostende”, maar ook de promotie van takeaway en delivery voor de lokale horeca, veilige alternatieve shoppingdagen, wedstrijden… Om dergelijke acties mogelijk te maken, werd een budget uitgetrokken van 271.983,52 euro uit de eigen werkingsmiddelen van het Economisch Huis.

“Alle noodzakelijke uitgaven werden weloverwogen ingevoerd met oog voor maximaal rendement in deze onzekere tijden. Er wordt blijvend bekeken welke andere maatregelen in de toekomst een extra bijdrage kunnen leveren om tegemoet te komen aan de noden en dit om zoveel mogelijk van onze lokale ondernemers door deze crisis te helpen”, luidt het nog.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.