Oostduinkerkse handelaars vragen De Lijn om werken sneller uit te voeren

De handelaarsbond Oostduinkerke-Bad trok aan de alarmbel bij De Lijn omdat ze niet begrijpen waarom de geplande werken aan de Albert I laan over een traject van amper 800 m een heel jaar in beslag moeten nemen. Dat betekent nog meer economische schade voor de vele handelaars die het nu al bijzonder moeilijk hebben door de coronacrisis.

Burgemeester Marc Vanden Bussche en enkele handelaars aan het te vernieuwen traject van De Lijn in Oostduinkerke-Bad. © MVO

De handelaarsbond vertegenwoordigt een 100-tal ondernemingen van Oostduinkerke-bad. De overgrote meerderheid ligt in het hart van de werken of in de onmiddellijke omgeving. Het gaat om 33 horecazaken, waarvan er 9 zaken minder dan drie jaar geleden werden opgestart.

Verder zijn er 60 andere detailzaken (non-food, food, immokantoren, …) waaronder 14 nieuwe starters en 7 zijn zelfs pas vlak voor de lockdown begonnen. De handelaarsbond begrijpt in eerste instantie niet waarom er niet is gecommuniceerd over deze werken die door de economische ader van hun badplaats lopen.

‘Beschamend’

Zij kropen in hun pen en vroegen in hun brief wat er schort aan de communicatie met De Lijn. Velen vinden het beschamend dat anno 2020 een overheidsdienst de gedupeerden inlicht als de bulldozers voor de deur staan. Het tijdstip van de werken komt voor iedereen zeer ongelegen. Een coronacrisis waar de economische crisis deel van uitmaakt, is nog volop aan de gang. De handelaarsbond vreest een financiële doodsteek en vroeg om uitstel.

De handelaars vinden het niet kunnen dat de werken een jaar moeten aanslepen voor een dergelijk kort traject in het economische hart van hun gemeente. Werken die zes maanden duren vinden zij al te lang, laat staan een jaar. Zij kunnen niet geloven dat dit niet sneller kan. Zij menen dat De Lijn, als overheidsdienst, dit aan de ondernemers verschuldigd is. De Oostduinkerkse handelaars wensen niet de dupe te worden van wereldvreemd en ondoordacht gedrag.

Bereikbaarheid

Naast de hinder van de werken vragen velen zich af waarom de tram mag blijven rijden en zij voor ander vervoer onbereikbaar zijn: de klanten, de leveranciers, zijn even belangrijk, klinkt het. Het volledige plan van bereikbaarheid – toelevering, voetgangers, evenementen, het parkeren, toegang ondergrondse garages, doorsteken – had vooraf in onderling overleg besproken moeten worden.

De handelaarsbond betreurt het dat zij, die hier wonen en werken en de situatie kennen, niet betrokken worden bij de organisatie van de werken. “Deze dictatoriale manier van werken, past niet meer anno 2020 en getuigt van weinig respect”, aldus de Handelaarsbond.

“Wij willen overleven na deze moeilijke coronaperiode, wij hopen op een revival na de lockdown, maar u ontneemt ons dit perspectief door deze onaangekondigde werken. Het is beschamend dat we uw plannen op straat via de landmeters hebben moeten vernemen. Wij vragen u met aandrang: wat zult u doen om de economische schade te beperken en om de handel zo normaal mogelijk te laten verlopen?” besluit de Handelaarsbond.

Vaag antwoord

Eerder deze week was er dan toch overleg met De Lijn en vertegenwoordigers van de gemeente en de Handelaarsbond. Maar het antwoord van De Lijn bleef vaag: “We zullen aftoetsen met de aannemers of we de werken kunnen laten uitvoeren in zes maanden in plaats van een jaar.”

Burgemeester Vanden Bussche liet weten: “Blijkbaar zouden de tramsporen die nu zijn ingebed in ‘macadam’ helemaal versleten zijn, en dat is gevaarlijk. Bedoeling is om ze in te bedden in beton zodat in de toekomst bij eventuele herstelling het volledige wegdek niet meer moet worden opengebroken.”

“Er zou ook werk worden gemaakt van een veilige opstap, die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. De gemeente zal van de gelegenheid gebruik maken om de oude verlichtingspalen en het voetpad te vernieuwen. Tijdens de werken zou De Lijn vier bussen inleggen per tram wanneer die overvol zou zitten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.