"Vlaanderen heeft de kennis, de ruimte en de afzetmarkt om aquacultuurproducten op een geïntegreerde en duurzame manier te kweken", zo luidt de premisse van AquaValue, dat woensdag aan de pers wordt voorgesteld in Oostende. Het project gaat het potentieel voor geïntegreerde aquacultuur in Vlaanderen na. Kenniscentra als het ILVO, maar ook bedrijven zoals Sioen en Colruyt nemen er aan deel.
...

"Vlaanderen heeft de kennis, de ruimte en de afzetmarkt om aquacultuurproducten op een geïntegreerde en duurzame manier te kweken", zo luidt de premisse van AquaValue, dat woensdag aan de pers wordt voorgesteld in Oostende. Het project gaat het potentieel voor geïntegreerde aquacultuur in Vlaanderen na. Kenniscentra als het ILVO, maar ook bedrijven zoals Sioen en Colruyt nemen er aan deel.Bio-bouwers en zeeboerderijenBij een van de projecten moet de mogelijkheid onderzocht worden of het technisch en economisch haalbaar is om mosselen en zeewieren te kweken in de windmolenparken. Studies wezen al uit dat het visbestand er aanzwengelt door de rust in de omgeving. Daarom wil het consortium ook de mogelijkheid bekijken of een zeeboerderij mogelijk is. Dit project steunt op het idee dat wilde vis kan gehouden worden in de offshore windmolenparken door conditionering.Een derde mogelijk pilootproject is een ecosysteemgerichte kustverdediging en aquacultuur door middel van zorgenoemde bio-bouwers. Bio-bouwers zijn regio-specifieke organismen die een positieve invloed kunnen hebben op hun omgeving. Het gebruik van deze bio-bouwers in combinatie met kustverdediging zou een kostenefficiënte en duurzame methode kunnen opleveren om een voldoende breed en stabiel Vlaams strand te behouden, dat tegelijkertijd een oogstbaar product kan opleveren.Een laatste idee is een broedhuis. Dit pilootproject mikt op de ontwikkeling van een broedhuis waarbij larven van verschillende soorten vis, schaal- en schelpdieren worden geproduceerd voor bevoorrading van kwekerijen.Tommelein: "Marien ruimtelijk plan aanpassen"Het consortium wil nu met deze plannen subsidies binnenhalen om de pilootprojecten in de steigers te zetten. "We voelen dat deze projecten nakend zijn. Het idee van aquacultuur was nooit eerder zo breed gedragen als nu, zowel vanuit kenniscentra als vanuit de bedrijfswereld", aldus Ann Overmeire, coördinator van Flanders' Maritime Cluster.Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein wil aquacultuur alle ruimte geven. "Aquacultuur moet kunnen uitgroeien tot een volwaardige economische activiteit. Indien nodig zal ik het marien ruimtelijk plan of het vergunningsbeleid aanpassen om visboerderijen op onze Noordzee alle kansen te geven." Onderzoek en ontwikkeling moeten kunnen uitmonden in commerciële activiteiten en werkgelegenheid, aldus Tommelein.(Belga)