"Dat is een noodzakelijk kwaad", aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Kristof Vermeire (CD&V). Ook al koopt het gemeentebestuur volgend jaar de parkings tegenover het MEC Staf Versluys aan, toch wil ze de inwone...

"Dat is een noodzakelijk kwaad", aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Kristof Vermeire (CD&V). Ook al koopt het gemeentebestuur volgend jaar de parkings tegenover het MEC Staf Versluys aan, toch wil ze de inwoners vooral stimuleren om de auto in de garage te parkeren."Vandaag worden bouwheren echter niet genoeg aangemoedigd om in een meergezinswoning per woongelegenheid een parkeerplaats te voorzien. De retributie op het ontbreken ervan was in het verleden 2.500 euro. Een bedrag dat door diezelfde bouwpromotoren weggelachen werd", zegt schepen Vermeire. Het gemeenbestuur verhoogt de retributie vanaf 2020 daarom naar 20.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. "Het is een belasting die niets moet opbrengen. We zouden ze eigenlijk liever niet innen. Veel liever zagen we nieuwe meergezinswoningen, die meteen voldoende parkeerplaatsen voorzien. Vandaag wordt de parkeerdruk echter te veel op het openbaar domein afgewenteld. Ingrijpen was dus noodzakelijk", aldus Kristof Vermeire, die hoopt dat de nieuwe retributie de bouwheren tot inkeer zal brengen. (MM)