Het project kadert binnen het EFRO-project KISS WEST van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West), waarmee ingezet wordt op kernversterking.

Handelaars staan dagelijks in hun eigen winkel, waardoor een zekere mate van bedrijfsblindheid optreedt. Het scherpe oog voor details vervaagt. OC West selecteerde een honderdtal West-Vlaamse winkeliers die zich aanmeldden voor het mystery-shoppingtraject om zo de aantrekkingskracht van de winkel te optimaliseren. Zij mogen tussen nu en juni een bezoek van een mystery shopper in hun zaak verwachten.

Doelgroep

De deelnemende handelaars vullen eerst een vragenlijst in over hun positionering: welke doelgroep willen ze bereiken, wie zijn hun concurrenten en naar welke winkels kijken ze op? Aan de hand van deze vragenlijst controleert de mystery shopper of de beoogde marktpositie overeenstemt met de realiteit.

Het bezoek beslaat de volledige klantenbeleving: van binnenkomen tot afrekenen. De mystery shopper neemt de volledige winkel onder de loep: etalage, looproutes in de winkel, aanbod, bediening, service... Verder doet de mystery shopper ook een online check. Is de zaak terug te vinden online? Zo ja, klopt de informatie die online terug te vinden is? Is er een website? En is deze up-to-date?

Na het bezoek krijgen de handelaars een beknopt verslag met aanbevelingen waarmee ze aan de slag kunnen gaan. Na de zomer worden regionale sessies georganiseerd voor alle handelaars, waar zowel de goede voorbeelden als veel voorkomende valkuilen worden besproken. (MVM)

Het project kadert binnen het EFRO-project KISS WEST van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West), waarmee ingezet wordt op kernversterking. Handelaars staan dagelijks in hun eigen winkel, waardoor een zekere mate van bedrijfsblindheid optreedt. Het scherpe oog voor details vervaagt. OC West selecteerde een honderdtal West-Vlaamse winkeliers die zich aanmeldden voor het mystery-shoppingtraject om zo de aantrekkingskracht van de winkel te optimaliseren. Zij mogen tussen nu en juni een bezoek van een mystery shopper in hun zaak verwachten. De deelnemende handelaars vullen eerst een vragenlijst in over hun positionering: welke doelgroep willen ze bereiken, wie zijn hun concurrenten en naar welke winkels kijken ze op? Aan de hand van deze vragenlijst controleert de mystery shopper of de beoogde marktpositie overeenstemt met de realiteit. Het bezoek beslaat de volledige klantenbeleving: van binnenkomen tot afrekenen. De mystery shopper neemt de volledige winkel onder de loep: etalage, looproutes in de winkel, aanbod, bediening, service... Verder doet de mystery shopper ook een online check. Is de zaak terug te vinden online? Zo ja, klopt de informatie die online terug te vinden is? Is er een website? En is deze up-to-date? Na het bezoek krijgen de handelaars een beknopt verslag met aanbevelingen waarmee ze aan de slag kunnen gaan. Na de zomer worden regionale sessies georganiseerd voor alle handelaars, waar zowel de goede voorbeelden als veel voorkomende valkuilen worden besproken. (MVM)