Eerst de cijfers. Tussen maart en augustus van dit jaar telde onze provincie 2.814 nieuwe zelfstandigen en 1.744 nieuwe vennootschappen. Vorig jaar waren er dat respectievelijk 2.905 en 1.702. Vergelijkbare cijfers, alleen was er dit jaar corona. Bij een gedetailleerde analyse laat het coronavirus zich wel zien: in april waren er één derde minder nieuwe ondernemingen en in mei waren er één vijfde minder in vergelijking met 2019.
...

Eerst de cijfers. Tussen maart en augustus van dit jaar telde onze provincie 2.814 nieuwe zelfstandigen en 1.744 nieuwe vennootschappen. Vorig jaar waren er dat respectievelijk 2.905 en 1.702. Vergelijkbare cijfers, alleen was er dit jaar corona. Bij een gedetailleerde analyse laat het coronavirus zich wel zien: in april waren er één derde minder nieuwe ondernemingen en in mei waren er één vijfde minder in vergelijking met 2019. Pas vanaf juni zijn er meer starters dan vorig jaar, een inhaalbeweging dus. Dat beaamt Jonathan Schuermans van Unizo West-Vlaanderen. "Na de lockdown veert de economie, vanaf juni, maar zeker vanaf juli weer op. Vooral in de horeca, de bouw, het vervoer en de logistiek, de detailhandel en in de automobielsector. Starters hebben van de lockdown eerder gebruik gemaakt om hun plannen bij te schaven dan om ze op te bergen."Volgens de ondernemersvereniging Unizo is ook het aantal freelancers blijven stijgen. "Mensen zetten nog altijd de stap om hun eigen expertise om te zetten in een consultancy- of freelancerol", duidt Jonathan Schuermans. "En natuurlijk zijn er ook de vrije beroepen (dokters, advocaten...) die de cijfers positief beïnvloeden. Die hebben hun activiteiten tijdens de lockdown niet stilgelegd.Meer mensen dan voorheen kiezen ook voor het statuut van zelfstandige in bijberoep. "Mensen aarzelen om in onzekere tijden het werknemersstatuut op te geven. Een start als zelfstandige in bijberoep geeft hen de kans om hun zelfstandige activiteit uit te proberen zonder hun job als werknemer op te zeggen", legt Jonathan Schuermans uit.Directeur Wouter Blomme van Unizo West-Vlaanderen vindt in de cijfers een belangrijk signaal terug. "Het feit dat deze starters er, ondanks alles, voor durven gaan, toont aan dat ze er volop op vertrouwen dat het goed komt. Ondernemersvertrouwen blijft de meest essentiële startmotor om onze economie te laten draaien."Unizo-directeur Blomme: "Vanuit onze ondernemersvereniging willen we met man en macht ijveren voor een herstelplan, voor deze starters en bij uitbreiding voor al onze ondernemingen. En voor zo'n sterk plan hebben wij dringend een sterke federale regering nodig, die samen met de gewestregering een allesomvattend relanceplan uitwerkt."