Nu ook zwart op wit: West-Vlamingen zijn de hardste werkers van het land

© Unsplash
Philippe Verhaest

West-Vlamingen kloppen gemiddeld het meest uren per week van het hele land. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) presenteerde. Gemiddeld werken we 39 uur per week, daarmee zijn we de nummer twee van Europa. Enkel de inwoners van West-Londen doen nóg beter.

Dat West-Vlamingen het meeste aantal uur per week van alle Belgen aan de slag is, kan onder andere verklaard worden door het feit dat er bij ons heel veel zelfstandigen te vinden zijn. Die werken meer uren per week dan loontrekkenden. In West-Vlaanderen is bijna zestien procent van de werkende bevolking zelfstandige in hoofdberoep, ongeveer 2 procentpunt meer dan het Vlaamse gemiddelde. Ook het grote aantal ondernemers speelt wellicht een rol in het aantal gewerkte uren bij ons.

“West-Vlamingen zijn harde werkers. Dat toont het karakter van West-Vlamingen: deure doen. Maar eigenlijk is de Vlaming in het algemeen een harde werker als we dat in West-Europees perspectief plaatsen. Er is ook een keerzijde, vacatures raken moeilijker ingevuld en het mentaal welzijn is een aandachtspunt.”

“We hebben een akkoord met de sociale partners om meer mensen aan de slag te krijgen én dat ook werkbaar te houden. Want werken moet ook lonen: niet enkel financieel, het moet ook voldoening en rust geven. Zo kan je zelf bijvoorbeeld ook kiezen hoe je bepaalde aspecten van je job aanpakt. Een vergadering moet niet altijd op kantoor gebeuren, je kan ook al wandelend, fietsend of joggend overleg plegen. Dat is vaak informeler en je kan creatiever zijn.”

Zelfstandigen

Toch tellen we puur nominaal niet het meeste zelfstandigen. Die eer gaat naar Antwerpen met 130.326 mensen die ‘hun eigen baas’ zijn. “Maar als we kijken naar het aantal inwoners dat Antwerpen en West-Vlaanderen tellen, dan zijn er relatief gezien meer zelfstandigen bij ons”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

In 2020 waren 95.192 West-Vlamingen zelfstandig in hoofdberoep. “Dat is meer dan tien procent van iedereen binnen de beroepsactieve leeftijd tussen 15 en 64 jaar. We blinken in vijf domeinen uit: nieuwe materialen (textiel en plastics), voeding, blauwe economie, machinebouw & mechatronica en de zorgeconomie.”

Laagste werkloosheidsgraad

Naast het meeste gepresteerde uren per week, telt West-Vlaanderen ook de laagste werkloosheidsgraad van Vlaanderen. Momenteel ligt die op 5,1 procent, in Vlaanderen is dat 6,3 procent, volgens de VDAB. “Met die lage werkloosheidsgraad gaat een grote arbeidsmarktkrapte gepaard. West-Vlaanderen heeft de meest krappe arbeidsmarkt van Vlaanderen: voor elke vacature in de provincie zijn er 2,7 werkzoekenden, tegenover een gemiddelde van 3,8 werkzoekenden per vacature in het Vlaams Gewest.” Ook dat blijkt uit cijfers van de VDAB.

De werkzaamheidsgraad in West-Vlaanderen is dan weer de tweede hoogste van het land: 76,5 procent. Oost-Vlaanderen doet met 77,1 procent nog iets beter. Toch behoren we daarmee niet tot de Europese top. Landen als Zweden, Nederland en Duitsland hebben werkzaamheidsgraden van ongeveer 80 procent.

Bevolkingssamenstelling

Al deze cijfers bevestigen dat West-Vlamingen relatief hard werken, maar laten niet toe te stellen dat ze de hardste werkers van Europa zijn. In eigen land is West-Vlaanderen bij de beste van de klas, maar in Duitsland waren in 2020 meer mensen aan het werk.

Ook de samenstelling van de bevolking verklaart wellicht deels waarom West-Vlamingen vaker aan het werk zijn dan bijvoorbeeld Antwerpenaren. Groepen die het traditioneel moeilijker hebben op de Vlaamse arbeidsmarkt, zijn minder vertegenwoordigd in West-Vlaanderen. Zo zijn er minder personen met een migratieachtergrond in West-Vlaanderen dan gemiddeld in Vlaanderen. In West-Vlaanderen is 87,3 procent van de bevolking op arbeidsleeftijd Belg, ten opzichte van 77,6 procent in Vlaanderen.

Ook éénoudergezinnen komen minder vaak voor in West-Vlaanderen (8,7 procent van de bevolking op arbeidsleeftijd) dan gemiddeld in Vlaanderen (9,4 procent).

De West-Vlaamse bevolking op beroepsleeftijd is bovendien gemiddeld wat ouder. Omdat West-Vlamingen minder personen uit kansengroepen telt en omdat de beroepsbevolking wat ouder is, heeft die een gemiddeld wat gunstiger arbeidsmarktprofiel

Laag ziekteverzuim

Ook opvallend: bij ons ligt het ziekteverzuim het laagst. Zo werd in West-Vlaanderen 1,9 procent van de werkbare uren niet gepresteerd door middellange afwezigheid wegens ziekte. Het Vlaamse gemiddelde bedroeg 2,2 procent van de uren. Ook bij de korte afwezigheden wegens ziekte noteren we het laagst: 2 procent van alle werkbare uren.

West-Vlaanderen telt nochtans meer werknemers in de industrie en de bouwsector, sectoren waarin ziek zijn of fysieke kwalen vaak een grotere hindernis vormen dan in de gemiddelde kantoorjob.

Loon naar werk

En dan nu de hamvraag: verdienen West-Vlamingen ook meer dan elders in het land? Neen. Het gemiddeld inkomen per inwoner ligt bij ons op 19.725 euro, het Vlaamse gemiddelde bedraagt 20.125 euro. Het best verdien je in Vlaams-Brabant (21.963 euro). Het laagste gemiddelde inkomen vind je dan weer in Limburg: 18.793 euro.

Maakt jobvoeldoening de West-Vlaming ook gelukkig? 86 procent van de West-Vlamingen geeft aan gelukkig te zijn, tegenover 84 procent in heel Vlaanderen. Het aantal zelfmoordpogingen ligt met 165 per 100.000 inwoners dan weer het tweede hoogst van Vlaanderen, na Oost-Vlaanderen (171). Al spelen hier uiteraard meerdere factoren een rol.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.