De pulskormethode houdt in dat een groot visnet boven de zeebodem wordt gesleept en kleine stroomstoten uitstoot. Platvissen, zoals tong, die zich vaak onder het zand verschuilen, springen door de stroomstootjes vanzelf uit hun schuilplaats het visnet in. De methode is milieuvriendelijker dan de boomkorvismethode, waarbij zware kettingen en katrollen aan het sleepnet bevestigd zijn, die de hele zeebodem omwoelen.
...

De pulskormethode houdt in dat een groot visnet boven de zeebodem wordt gesleept en kleine stroomstoten uitstoot. Platvissen, zoals tong, die zich vaak onder het zand verschuilen, springen door de stroomstootjes vanzelf uit hun schuilplaats het visnet in. De methode is milieuvriendelijker dan de boomkorvismethode, waarbij zware kettingen en katrollen aan het sleepnet bevestigd zijn, die de hele zeebodem omwoelen.Bij pulsvissen wordt de stroomstoot zo afgesteld dat slechts één vissoort, zoals tong of garnaal, dit voelt en zich laat vangen. De vangst stijgt, de bijvangst daalt en het brandstofverbruik vermindert tot 50% omdat de zware kettingen niet moeten worden meegetrokken. Vooral de Nederlanders doen intensief aan pulsvisserij. Zij komen meer en meer in de Belgische wateren en maaien zo het gras van voor de voeten van onze vissers. Ook Franse en Britse vissers zien de Nederlanders met hun pulsnetten niet graag in hun wateren komen. Onder hun druk besloot het Europees Parlement de pulsvisserij te verbieden."Ik vind het goed dat er een beperking komt, want de Nederlanders gebruiken de methode nu veel te intensief", reageert directeur Hans Polet van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). "Aan de andere kant heeft de methode heel wat voordelen: de bijvangst en dus de teruggooi wordt beperkt, er is veel minder brandstof nodig en de bodemverstoring is veel minder. Wij zouden tenminste met één tot drie vaartuigen verder willen experimenteren. Momenteel maken twee Belgische schepen experimenteel gebruik van pulsnetten.""Ik vraag me af wie er baat bij heeft om zomaar een streep te trekken onder de pulsvisserij", vervolgt Hans Polet. "Maar er was heel wat stemmingmakerij, vooral in Frankrijk. Daarbij zijn heel wat onwaarheden verteld. Zo werd beweerd dat, waar de pulsvisserij gepasseerd is, alles doodgaat. Het tegendeel is waar, pulsvisserij is juist minder schadelijk voor de omgeving. Jammer dat het Europees Parlement met dit soort beweringen rekening houdt.""De Nederlandse lobbymachine zal alles in het werk stellen om verder aan pulsvisserij te kunnen doen. Ik vermoed dat België zal vragen om een beperking in te stellen, maar om toch de gelegenheid te krijgen om verder te experimenteren en dan over vijf jaar eens te zien. Innovatie is ook belangrijk. Die hebben we in de visserij tot nu toe maar weinig gezien. Volgens mij kan pulsvisserij het systeem van de toekomst zijn, toch voor platvissen, maar dan binnen een degelijk beleidskader. Dat is er nu niet. We moeten hier lessen uit trekken, zodat we de pulsvisserij in de toekomst goed kunnen beheren en controleren."De Nieuwpoortse CD&V steunt het verbod op pulsvisserij. "Onze vissers zien hun vangsten zienderogen dalen," zegt schepen van Visserij Kris Vandecasteele. "We zagen met lede ogen aan hoe de Nederlandse pulsvissers onze visbestanden kwamen opvissen. Deze techniek is te efficiënt en geeft de vis geen enkele kans op overleving. Dat het Europees Parlement nu een verbod vraagt, is een duidelijk signaal dat nodig was.""Pulskorvisserij, zoals het vandaag bestaat, is ronduit nefast voor onze Vlaamse vissers. Zij meldden ons hun mindere vangsten en een beperkte teruggroei van de visbestanden. We moesten dus actie ondernemen", zegt CD&V-voorzitter Maarten Claeys. "Zelf werk ik voor Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere. Ik bracht hem op de hoogte en hij kaartte de zaak op Europees niveau succesvol aan." "De Nederlanders gebruikten een achterpoortje in de wetgeving en vissen al enkele jaren onze Vlaamse Noordzee leeg. Zij moeten beseffen dat die oneerlijke concurrentie moet stoppen", zegt ook Matthias Priem, N-VA-gemeenteraadslid van Nieuwpoort en medewerker van Europarlementslid Sander Loones uit Oostduinkerke. "De pulskormethode is nog niet klaar om volledig uitgebreid te worden", vindt Sander Loones. "Maar de vraag blijft of dit totaalverbod ook een verbod inhoudt om de methode wetenschappelijk te bestuderen. Hoe dan ook zullen we onze Vlaamse vissers voluit beschermen."(HH/DCR)