Begin mei diende de firma Codevco V BV - de Colruyt Group zeg maar - een aanvraag in om een zeeboerderij voor de kweek van mosselen, oesters en zeewier op te starten vijf kilometer voor de kust van badplaats Nieuwpoort. Het zou gaan om een zone van 4,6 vierkante kilometer.
...

Begin mei diende de firma Codevco V BV - de Colruyt Group zeg maar - een aanvraag in om een zeeboerderij voor de kweek van mosselen, oesters en zeewier op te starten vijf kilometer voor de kust van badplaats Nieuwpoort. Het zou gaan om een zone van 4,6 vierkante kilometer. De Colruyt Group meent dat de zeeboerderij op termijn goed zal zijn voor zo'n 2.400 ton mosselen, 82 ton oesters en 110 ton zeewier. En dat is niet bepaald naar de zin van iedereen. "Vissers die in deze zone gewoon zijn om te vissen, hebben hierover hun bezorgdheden geuit", vertelt Bercy Slegers. "Daarnaast zou deze zone ook een officiële vaargeul bedekken, bevindt er zich een militaire schietstand en ook over de ecologische gevolgen van het project staken reeds enkele vraagtekens de kop op", zegt Slegers. Ook het stadsbestuur van Nieuwpoort is ronduit gekant tegen de komst van een dergelijke zeeboerderij. Ondertussen formuleerde de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), een niet onbelangrijk adviesorgaan in de procedure, een negatief advies. "Volgens de SALV zouden zowel de visserij, de jachthaven als de natuur schade lijden bij dit project", stelt gemeenteraadslid en voorzitter van CD&V Nieuwpoort Maarten Claeys. "Verder vroeg ik Colruyt verschillende keren om een plan met de economische meerwaarde voor Nieuwpoort. Ik heb dit helaas nooit gekregen. Blijkbaar weet Colruyt ook dat er dus geen meerwaarde is voor onze stad. Einde verhaal wat mij betreft."Met het openbaar onderzoek achter de rug kan nu werk gemaakt worden van een verdere afhandeling van de aanvraag voor een milieuvergunning. "Tijdens de fase van publieke raadpleging ontving ik twaalf reacties", antwoordde Philippe De Backer op de vraag van het parlementslid, "en die waren niet allemaal negatief van aard.""Alle elementen uit het dossier worden samen met de adviezen en de reacties behandeld door de bevoegde diensten. De zone is ook gelegen in beschermd zogenaamd Natura2000-gebied en ook dat zal nader moeten bekeken worden." De minister laat weten dat ten laatste tegen 9 december zal geweten zijn of het project een milieuvergunning krijgt. (DVL)