Stad Veurne en de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) hebben recent de verkoopronde gestart van twee percelen voor het bedrijventerrein Monnikenhoek in Veurne. De percelen, elk circa 9.000 m², hebben een vlot bereikbare ligging langs de E40. Absolute troeven zijn de kwalitatieve uitstraling en grote visibiliteit van het bedrijventerrein.
...

Stad Veurne en de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) hebben recent de verkoopronde gestart van twee percelen voor het bedrijventerrein Monnikenhoek in Veurne. De percelen, elk circa 9.000 m², hebben een vlot bereikbare ligging langs de E40. Absolute troeven zijn de kwalitatieve uitstraling en grote visibiliteit van het bedrijventerrein.Het gemengde bedrijventerrein nabij de Brugsesteenweg is 21,4 ha groot. In de totale projectzone is 16 ha voorzien voor regionale bedrijvigheid (RO) opgedeeld in drie zones. De eerste zone is er voor bedrijvigheid met hoge gebouwen met een kwalitatieve uitstraling en zichtlocatie vanaf de E40. Een tweede zone (circa 5 ha) is voorbehouden voor ruimtebehoevende bedrijven zoals bijvoorbeeld aannemers, grondwerkers, ...Een derde zone (circa 4 ha) langs de N35 is bedoeld voor regionale bedrijven die extra aandacht besteden aan de vormgeving van het bedrijfsgebouw. In de zone voor regionale bedrijvigheid (RO) zijn nog twee percelen te koop met een oppervlakte van 9.304 m² en 8.941 m². Bovendien bevindt het grootste perceel zich op een unieke zichtlocatie langs de E40.Door een aantal accenten zal de aanwezigheid van het nieuwe kwaliteitsvolle bedrijventerrein versterkt worden. Ook in de overige delen van deze zone dragen representatieve en imagorijke gebouwen bij tot een verzorgd en aantrekkelijk beeld vanaf de E40 en de Brugsesteenweg. Toegelaten activiteiten zijn onder andere productie, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en bewerking/verwerking van grondstoffen of goederen.Monnikenhoek is een CO2-neutraal bedrijventerrein: alle bedrijven verbruiken 100% hernieuwbare energie. Een groene bufferzone rond het bedrijventerrein staat in voor de waterhuishouding op het terrein. Om de kwaliteit van deze openbare groenzones te waarborgen, wordt het onderhoud (waarbij de bedrijven een financiële bijdrage leveren) en het beheer nauwgezet opgevolgd door de WVI-terreinbeheerders. Zij vormen het centraal aanspreekpunt voor de bedrijven. Zo kunnen ze de noden, behoeften en problemen optimaal in kaart brengen en gerichte oplossingen voorzien.Ondernemers die zich kandidaat willen stellen voor een van de beschikbare percelen kunnen dat via ondernemen@wvi.be of 050 36 71 71. (MVO)