Hoewel de vissers al sinds de voorbije zomer twee keer per week, op woensdag- en vrijdagochtend, kunnen mijnen in de nieuwe Oostendse visveiling was het wachten tot 4 oktober voor een officiële opening. De nieuwe ca. 5000 m² meter grote mijn die 5,5 miljoen euro heeft gekost, speelt in op de huidige aanvoernoden van de sector. Het gebouw is zo georiënteerd dat zowel de vrachtwagens die de Vl...

Hoewel de vissers al sinds de voorbije zomer twee keer per week, op woensdag- en vrijdagochtend, kunnen mijnen in de nieuwe Oostendse visveiling was het wachten tot 4 oktober voor een officiële opening. De nieuwe ca. 5000 m² meter grote mijn die 5,5 miljoen euro heeft gekost, speelt in op de huidige aanvoernoden van de sector. Het gebouw is zo georiënteerd dat zowel de vrachtwagens die de Vlaamse vangsten uit buitenlandse havens aanvoeren als de aangemeerde vissersschepen direct kunnen behandeld worden zonder dat de koude keten wordt onderbroken. Na het sorteren wordt de vis rechtstreeks in grote frigo's geplaatst die tijdens de twee veilochtenden per week ook dienst doen als neerzethal. "De Vlaamse Visveiling gelooft sterk in de herdynamisering van de Oostendse visserijsector. Anders hadden we ook nog eens geen 10 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe loodsen, een veilstysteem, automatisering en databeheer", aldus Sylvie Becaus CEO van de Vlaamse visveiling. Zelf is ze er van overtuigd dat er plaats is voor twee visveilingen aan onze kust met name Zeebrugge en Oostende: "Maar dan moet er een minimumvolume van 17.000 ton op jaarbasis gegarandeerd zijn." In de laatste 10 jaar viste de vloot jaarlijks tussen de 20.000 en 24.000 ton op. Vorig jaar werd een goede 16.000 ton in Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort aan de wal gezet.De Brexit noemt Piet Vantemsche, voorzitter van de Vlaamse Visafslag, het zwaard van Damocles boven de sector. "De Brexit bedreigd de Vlaamse visserijsector in zijn voortbestaan. Maar in nauwe samenwerking met de Rederscentrale probeert ook de Vlaamse Visveiling zich daar zo goed mogelijk op voort te bereiden. Maar bij een harde Brexit zal er overheidssteun nodig zijn om onze sector te laten overleven. We willen een noodgedwongen sluiting van de veiling kost wat kost vermijden maar daarvoor zullen ook Vlaanderen, België en Europa hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en hun nek uitsteken, want het zal nodig zijn."(ML)