Franky Canoot (49) woont in de buurt en had al een tijdje geleden vernomen dat vastgoedkantoor Panorama het oude politiekantoor tijdelijk wou verhuren. "Na een jaar zou de zone ontwikkeld worden", stelt Franky. Twee weken geleden viel Franky's oog op een groot bord waarop vermeld werd dat er kmo-percelen te koop zijn.
...

Franky Canoot (49) woont in de buurt en had al een tijdje geleden vernomen dat vastgoedkantoor Panorama het oude politiekantoor tijdelijk wou verhuren. "Na een jaar zou de zone ontwikkeld worden", stelt Franky. Twee weken geleden viel Franky's oog op een groot bord waarop vermeld werd dat er kmo-percelen te koop zijn. "Als ernaast liggende woonwijk zijn wij daar graag bij betrokken", aldus Franky. Samen met Lieven Dejaeghere en gebiedswerker Bruno Vandenberghe wou hij de buurt op de hoogte houden. "We vroegen om uitleg bij schepen Wout Maddens en kwamen in contact met Maarten Allijns van ontwikkelingsbedrijf Hercull. De gesprekken verlopen zeer positief.""We hadden al een eerste kort overleg over de kmo-zone. Het was de bedoeling om de kmo-zone te verdelen in hele kleine stukken van 200 tot 300 m² zoals voor bijvoorbeeld een schrijnwerker, een sanitairbedrijf, bedrijven die een bureel wensen... De stad vroeg ook om enkele grotere percelen van zo'n 800 m² te voorzien, omdat er veel dergelijke vragen zijn voor de kmo-zone De Prinse en er daar niet aan alle vragen kan voldaan worden." In de Baliestraat zal het over 17 stukken kmo-grond gaan. Het worden kleine loodsen zonder loskades."De 'in & out' van de kmo-zone komt ter hoogte van de Dorreberkstraat. Om het verkeer slechts minimaal te belasten komt er maar één toegang naar die zone die loopt van aan het kruispunt van de Dumoulinlaan tot aan de overkant van de Blauwhuisstraat. "Misschien wordt er een verhoogd plateau aangelegd. Er zal zeker moeten gekeken worden naar de verkeerssituatie. Nu staan auto's al aan te schuiven boven aan de Dumoulinlaan, want wie naar Bissegem moet, moet de Ring kunnen oprijden en er komt in Marke ook verkeer uit Lauwe dat de Ring op moet. Daarenboven zal er ook extra drukte komen door de werken aan de N43 die nog moeten starten. Door de versmalde stroken op die weg vrezen we ook dat de Baliestraat nog meer als sluipweg zal gebruikt worden." "De buurt werd vorig weekend via een brief op de hoogte gebracht van de plannen. Het betreft de Boondriesstraat, Blauwhuisstraat, Hullekensstraat en Dorreberkstraat. "De reacties zijn overwegend positief. Er wordt zelfs gehoopt dat de bouw van bedrijven zal zorgen voor minder geluidsoverlast van de drukke Ring." "De bewoners van Marke verwachten ook dat er duurzaam gebouwd wordt. Daar wil Hercull zeker in meegaan. Er zijn in de hele zone plannen voor 2.500 tot 3.000 m² groenaanleg." Veel mensen willen op de hoogte gehouden worden en vragen zich af of er ook gevaarlijke artikelen zullen gestockeerd worden en hoe het waterbufferbekken zal aangepakt worden. "De vrees voor parkeeroverlast in de wijk is alvast niet nodig want er zijn minstens 140 parkeerplaatsen voorzien in de zone. De verzuchtingen van de buurt zullen aan de stad en de projectontwikkelaar overgemaakt worden.""We zijn heel tevreden dat er snel teruggekoppeld wordt en de verstandhouding tussen alle partijen is goed. Ze zijn zeker bereid om naar de insteek van de buurt te luisteren!" Rekening houdend met de veiligheidsnormen betreffende covid-19 zal er voor een beperkte groep geïnteresseerden nog een uiteenzetting gegeven worden door Hercull."We denken positief mee en hebben het gevoel dat dit positief verhaal van overleg een win-win voor alle partijen zal zijn", besluit Franky Canoot.