Nieuwe boost voor blauwe economie aan de Noordzee

Universiteit Gent (UGent), POM West-Vlaanderen en het autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) richtten de nv Ostend Science Park op. Met deze gemeenschappelijke vennootschap willen de drie partners de blauwe economie en het marien en maritiem onderzoek in Oostende verder verankeren.

Met de oprichting van de nv Ostend Science Park gaan de drie partners een stap verder. © GF

Vandaag vormt Plassendale I reeds de thuisbasis voor de Greenbridge-incubator – waar UGent, POM en Haven elkaar ook al vonden – en is het maritiem onderzoekscentrum van Maritieme Toegang in volle opbouw. UGent versterkt het onderzoeksluik met de aanwezigheid van onderzoeksgroepen en -labo’s in de incubator, geruggesteund door een uitgebreid UGent-consortium rond marien en maritiem onderzoek.

De afgelopen jaren werkte POM West-Vlaanderen het model van Fabriek voor de Toekomst Blue Energy uit, waarbij alle krachten worden gebundeld om deze groeiende economie verder gestalte te geven in West-Vlaanderen. Oostende is de logische uitvalsbasis, gegeven de uitdrukkelijke keuze van de haven om zich te ontpoppen tot uitvalsbasis voor de offshore-industrie.

Toekomstgerichte business

Met de uitbouw van onderzoekslabo’s en testfaciliteiten, op kleine schaal tot en met op grote schaal met een testplatform dat op zee wordt gebouwd, willen de partners van de Fabriek voor de Toekomst de Vlaamse kmo’s alle kansen bieden om nieuwe producten voor deze toekomstgerichte business te ontwikkelen.

Met de oprichting van de nv Ostend Science Park gaan de drie partners een stap verder. De Greenbridge-site wordt nu verder ontwikkeld om ondernemingen de kans te bieden om vlakbij de onderzoekers en de faciliteiten hun business uit te bouwen. “Dit gaat verder dan de loutere uitbouw van onderzoekscapaciteit in West-Vlaanderen. Met het Ostend Science Park creëren we de brug tussen onderzoek en onze kmo’s, die daardoor versneld tot concrete high end producten kunnen komen”, duidt Jean de Bethune, voorzitter van de POM, zijn participatie.

Dirk Declerck, gedelegeerd bestuurder van Haven Oostende: “Dit is geen eindpunt, maar wel een belangrijke stap in een proces om in Haven Oostende verder de blauwe economie te ondersteunen. Deze industrietak biedt unieke toekomstperspectieven voor de Haven zelf en voor bijkomende bedrijvigheid en eraan verbonden tewerkstelling in Oostende.”

Engagement voor West-Vlaanderen

Met de participatie van UGent in de nv bevestigt de universiteit haar ambities op het terrein van marien en maritiem onderzoek. “We versterken niet alleen de aanwezigheid van onderzoekers, UGent investeert ook in bijkomende onderzoekscapaciteit middels het aantrekken van een nieuwe professor en acht doctoraatsbursalen. Tegelijk bevestigt dit ons engagement voor West-Vlaanderen”, stelt rector Rik Van de Walle.

“De wisselwerking tussen de onderzoeksteams en de studenten met de bedrijven en de real life testfaciliteiten maakt van Oostende een belangrijke campus voor onze universiteit. We zijn er ook van overtuigd dat net deze wisselwerking het wetenschapspark voor bedrijven extra interessant maakt als uitvalsbasis voor hun verdere ontwikkelingen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.