De app heet FACT en vertaalt op een handige manier woorden uit het Nederlands naar bijvoorbeeld het Roemeens, Pools of Arabisch. Doordat het woord (bijvoorbeeld 'sleutel') ook wordt afgebeeld, is het extra makkelijk in gebruik. Op die manier kunnen de anderstalige werknemers beter communiceren.
...

De app heet FACT en vertaalt op een handige manier woorden uit het Nederlands naar bijvoorbeeld het Roemeens, Pools of Arabisch. Doordat het woord (bijvoorbeeld 'sleutel') ook wordt afgebeeld, is het extra makkelijk in gebruik. Op die manier kunnen de anderstalige werknemers beter communiceren.In de app zitten heel wat woorden uit het vakjargon voor op de werkvloer. In heel wat sectoren zijn stilaan immers meer en meer anderstaligen (al dan niet vluchtelingen) actief. Ook voor seizoensarbeid kan de applicatie een grote hulp betekenen. De app vertaalt tussen acht talen en is gratis te downloaden via Google Play (Android) of via de App Store (Apple).toepassing werkt offline en bevat acht talen: Nederlands, Frans, Engels, Roemeens, Pools, Arabisch, Dari en Pashtu. De tool kan ook ingezet worden als oefeninstrument om de specifieke vaktaal van op de werkplek beter onder de knie te krijgen.De app bevat ongeveer 940 woorden. Naast een pakket basiswoordenschat, 352 termen met aandacht voor veiligheid en communicatie rond COVID-19, kan de gebruiker kiezen voor een pakket land- en tuinbouw (430 termen) en/of een basispakket metaal (157 termen). De gebruiker kiest zelf zijn brontaal en de gewenste doeltaal of doeltalen. Hij/zij kan scrollen door woordenlijsten (gereedschap, machinerie, onderdelen, veiligheid,...). Per term wordt in de gekozen talen de vertaling, de uitspraak en een ondersteunend beeld weergegeven.In de nabije toekomst wordt 'FACT' verder uitgebreid met vakjargon van andere sectoren.