Toen vier jaar geleden bekend raakte dat er in Ten Brielen een grote industriële varkenskwekerij zou komen, verenigden enkele buurtbewoners zich prompt in 'Non aux cochons'. Ze probeerden het toenmalige stadsbestuur ervan te overtuigen dat een dergelijk bedrijf niet past in het landelijke kader van hun dorp. Uiteindelijk werd er begin 2017 door bouwheer SA Taveirne een stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de bouw van een varkensbedrijf in de Alosweg.
...

Toen vier jaar geleden bekend raakte dat er in Ten Brielen een grote industriële varkenskwekerij zou komen, verenigden enkele buurtbewoners zich prompt in 'Non aux cochons'. Ze probeerden het toenmalige stadsbestuur ervan te overtuigen dat een dergelijk bedrijf niet past in het landelijke kader van hun dorp. Uiteindelijk werd er begin 2017 door bouwheer SA Taveirne een stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de bouw van een varkensbedrijf in de Alosweg. Begin februari van dit jaar raakte bekend dat dezelfde bouwheer nu een aanvraag had ingediend voor de bouw van nog een nieuw gebouw. Voor Christian Vercaigne is de maat nu helemaal vol. Nu men al begonnen is met de bouw van deze industriële varkenshouderij zijn er volgens hem al heel wat inbreuken vastgesteld die niet overeenkomen met het ingediende project. "Het doet ons vooral veel pijn dat men sinds de eerste spadesteek gewoon geen rekening houdt met alle opgelegde normen", aldus Christian Vercaigne. "Het project omvatte acht silo's die de hoogte van de gebouwen niet zouden overschrijden, maar nu staan er al dertien waarvan er sommige dubbel zo hoog zijn. En wat nog meer is: ze staan niet op de juiste plaats tussen de gebouwen zoals voorzien, zodat het landschap er nu al bij inboet, zoals duidelijk te zien is vanaf de Dadizelestraat.""Zelfs met het blote oog is te zien dat alles niet strookt met de plannen en voorstellen die goedgekeurd werden", pikt Ignace Vandenbroucke in. "De silo's hebben nu al een grote impact op het landschap door de geelachtige kleur. Het ontwerp was helemaal anders en kon kaderen in een goede naleving van werk en natuur waar alles voorzien was om er een groene gordel rond te maken en de hinder minimaal te beperken. Hoog tijd dat wij onze buren van de omliggende dorpen waarschuwen voor de nefaste gevolgen van dit project. Want nu er al vijf maal meer voederopslag voorzien is, kan men wel raden wat de toekomst zal brengen. Voor de buurgemeenten zal dat ook overlast betekenen van zwaar vervoer. Ik hou mijn hart vast voor de weldra vernieuwde dorpskern van Zandvoorde." Om deze redenen hebben twee verenigingen - het collectief Stop aux élevages démesurés à Comines-Warneton en het CADEC - en een individuele bewoner het Waals Gewest en de stad Komen-Waasten verzocht de werken stil te leggen en de eerdere normen te doen respecteren. (ZB)