De nieuwe zone is bestemd voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten die geen belasting mogen leggen op de lokale mobiliteit. Dat zal overigens een van de voorwaarden zijn om er zich te mogen vestigen.
...

De nieuwe zone is bestemd voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten die geen belasting mogen leggen op de lokale mobiliteit. Dat zal overigens een van de voorwaarden zijn om er zich te mogen vestigen.Schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie: "Het wordt een terrein dat je kan vergelijken met bedrijvenzone Transvaal langs de Vijfseweg. Geschikt voor kleine ondernemingen die niet veel mobiliteit met zich mee brengen. En absoluut niet milieubelastend. Leiedal koopt de gronden aan en bereidt die voor zodat er zich binnen afzienbare tijd firma's kunnen vestigen. Een timing is er nog niet. Eerst moet nog de procedure die in gang werd gezet, volledig worden afgewerkt. Intussen is er een aanbod of er geen interesse is om aangrenzende gronden bij te kopen. Als dat mogelijk is, dan zal het nieuwe bedrijventerrein ergens rond de 3,5 tot 4 hectare draaien. Maar dat is nog geen uitgemaakte zaak."Op de site staan er nu nog enkele gebouwen. Het is niet de bedoeling dat die straks allemaal worden gesloopt. Panden die voor hergebruik en herinrichting in aanmerking komen, blijven behouden. Daarnaast is er nog ruimte over voor nieuwbouw, eventueel ook kantoren. Ooit - in de jaren dertig van de vorige eeuw - was er een vlasroterij die langzaam, en vooral na de grote vlascrisis in de jaren vijftig, evolueerde naar het bedrijf DVW Textiel Deslee-Vanhoutte. Na de faling in 2000 nam het bedrijf Annabel uit Gent de site over. Maar na verloop van tijd gebruikte de overnemer de gebouwen niet meer en bleven die leeg staan. Tot enkele tijd geleden Leiedal met Annabel een aankoopovereenkomst afsloot. Het is de bedoeling dat de komende jaren de zone helemaal bedrijfsklaar en bouwrijp wordt gemaakt, onder andere met aanleg van riolering, nieuwe wegen, nutsvoorzieningen, waterbuffering en veel, streekgebonden groen. De interesse van firma's en kleine ondernemingen om er zich te vestigen is groot. Ook al omdat de huidige bedrijventerreinen die op die manier worden ingevuld - Transvaal en Groenbek - volledig uitverkocht en volzet zijn. (DJW)