De Sligro Food Group kocht in 2017 al de voormalige Philips-site langs de Pathoekeweg om er een winkel in te richten. Dat botste meteen op protest van Horeca Foods en Horeca Totaal.
...

De Sligro Food Group kocht in 2017 al de voormalige Philips-site langs de Pathoekeweg om er een winkel in te richten. Dat botste meteen op protest van Horeca Foods en Horeca Totaal. Het stadsbestuur gaat daar in mee, want de Nederlandse groep krijgt geen bouwvergunning. Aan het Waggelwater wordt enkel industrie en groothandel toegelaten. "We hebben rekening gehouden met de inhoud van de vele bezwaarschriften en de uitgebrachte adviezen", motiveert schepen voor Ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V). "Daaruit blijkt dat de aanvraag van Sligro onvolledig en onontvankelijk is, omdat die nalaat het aspect kleinhandelsactiviteiten op te nemen in zijn vergunningsaanvraag. Sligro houdt voor dat de geplande activiteiten zouden thuishoren onder de noemer groothandel, maar uit nader onderzoek blijkt dat het minstens gedeeltelijk gaat om kleinhandel, waarbij ook verkoop aan consumenten wordt beoogd." "De plannen tonen aan dat het om een detailhandel gaat. Het grootste gedeelte van de vloeroppervlakte is toegankelijk voor de klanten, met name 11.000 van de 13.000 vierkante meter. Enkel een kleine magazijnruimte en kantoorruimte zijn niet toegankelijk voor het publiek, zoals in elke andere supermarkt. Bovendien voorziet de geplande winkel slechts vier laad- en loskades. Bijgevolg is ook een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten vereist." (SVK)